ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს "ცენტრის" ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ცენტრი"დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლაზვიაანთკარიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 3 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას საავტომობილო გზის როშკა-ღელისვაკის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას საავტომობილო გზის როშკა-ღელისვაკის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ახმეტა, დუშეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15  მაისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენ-ტერეფტალატის (PET) ბოთლების რეციკლირების და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 13 მარტს შპს „პოლივიმმა“ სამინისტროში წარმოადგინა, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, „პოლიეთილენ-ტერეფტალატის (PET) ბოთლების რეციკლირების და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის“ განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი). ასევე სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია საჯარო განხილვის შესახებ (იხ. ლინკი). მიმდინარე წლის 16 აპრილს შპს „პოლივიმმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. შესაბამისად, მიმდინარე წლის 8 მაისს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფ. გამარჯვებაში ჩანიშნული პროექტის საჯარო განხილავა აღარ ჩატარდება.

სკრინინგის განცხადება - წალკის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,წალკა ინვესტის’’ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,წალკა ინვესტი’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წალკის მუნიციპალიტეტი, ახალი შუქის ქ. N1ადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 1 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას’’ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბანძა;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 1 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას’’ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი, მშვიდობის ქ. N26;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 1 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,დაგის’’ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,დაგი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მუხრანი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 1 მაისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 11 აპრილს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის ანგარიში "ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტის" შესახებ. „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა“ სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. ქუთაისში, შპს „მ-ოილის“ ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქცია (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციის (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ-ოილი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა, II შესახვევი #12დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge