ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - ადიგენის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ „ადიგენი-გოდერძის“ 33კმ გაზსადენის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  33კმ გაზსადენის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ადიგენის და ხულოს მუნიციპალიტეტები დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 4 დეკემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, შპს „გაზპროექტი 2009“-ის p=6 კგ/სმ2 გაზგამანაწილებელი ქსელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 54 კმ სიგრძის ბუნებრივი აირის მილსადენის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გაზპროექტი 2009“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტები (ხიჭაურის დასახლებიდან გოდერძის უღელტეხილამდე) დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 დეკემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, შპს „სიგმატიქსის“ სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების საწარმოს ექსპლუატაციის ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათი ნარჩენების გადამუშავების და გაუვნებლობის საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ინსინერატორის ცვლილება და ნარჩენების ინსინერაციის ტექნოლოგიურ ციკლში ცვლილების შეტანა დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სიგმატიქსი“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალის“ თხევადი გაზის მიღების და გადატვირთვის სადგური, შპს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის“ მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  19  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება- შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას", ქ. კასპში, ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია"დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. კასპი, ფარნავაზის ქ. N2დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  19  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ხაშურის მუნიციპალიტეტში, შპს „კავკაზ ცემენტ ჯორჯიას“ სასარგებლო წიაღისეულის(ბუნებრივი კვარცის ქვიშის) სარეცხი დანადგარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის(ბუნებრივი კვარცის ქვიშის) სარეცხი დანადგარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კავკაზ ცემენტ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი, დაბა სურამის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  16  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, შპს „სან პეტროლიმ ჯორჯიას“ ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაგრატიონისა და გენერალ ა. აბაშიძის ქუჩების კვეთა                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  15  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორია                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  15  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, შპს „მერიდიანი 2006“-ის ვულკანური წიდის(პემზის) საფრქვევი დანადგარის ფუნქციონირების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ვულკანური წიდის(პემზის) საფრქვევი დანადგარის ფუნქციონირების პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მერიდიანი 2006“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კლდე                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  13  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - ქ. ხაშურში, შპს „ქსენიიას“ ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე „ყვავილის“ ღრუბელის დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე „ყვავილის“ ღრუბელის დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქსენიია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. ხაშური, ბექაურის ქუჩა დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 23 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge