ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ფოთში შპს ,,ვესტ ჯგუფის’’ მიერ ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა და ექსპლუატაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,ვესტ ჯგუფი’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ფოთი,ლარნაკას ქ.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ბათუმში მოქალაქე თეიმურაზ ვარშანიძეს მიერ ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა და ექსპლუატაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  მოქალაქე თეიმურაზ ვარშანიძედაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ბათუმი, შავშეთის ქ.N29დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება -ხონის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყალზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - სახიდე გადასასვლელის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტი(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-5 კმ).დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება -ხონის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. მეჭიაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - სახიდე გადასასვლელის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტი(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-3 კმ).დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. თბილისში, შ.პ.ს. "ბიოდიზელი ჯორჯია"-ს ბიოდიზელის საწვავის წარმოების (ნარჩენების აღდგენა) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბიოდიზელის საწვავის წარმოება (ნარჩენების აღდგენა)დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა:ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ.#15დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შ.პ.ს. "ბიოდიზელი ჯორჯია"დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- შპს „სოლო ენერჯის” 8.35 მგვტი სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სოლო ენერჯი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  დუშეთის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - სსიპ ქალაქ ბაღდათის N2 საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისმოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ ქალაქ ბაღდათის N2 საჯარო სკოლადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ბაღდათიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

განცხადება “დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა - მოედნების გაფართოების პროექტის” თაობაზე

მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს, შპს „RMG Gold“-მა წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება “დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა - მოედნების გაფართოების პროექტზე”. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, სამინისტრომ წარმოდგენილი განცხადება განათავსა ვებ გვერდზე.ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, სამინისტრომ, მიმდინარე წლის 21 დეკემბერს,  N11432/01 წერილით მიმართა კომპანიას პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით.კომპანიის მხრიდან დაზუსტებული ინფორმაციის წარმოდგენისთანავე, საზოგადოების ინფორმირების მიზნით,  წარმოდგენილი ინფორმაციის განთავსება ასევე მოხდება სამინისტროს ვებ.გვერდზე.

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება-გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ლეგომეტალის“ ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოების პროექტი (ნარჩენების აღდგენა)დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: გარდაბნის რაიონი, სოფელი მარტყოფიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლეგომეტალი“დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge