ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გომში შპს „არეა დეველოპმენტის“ ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვა-ღორღის გადამუშავებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „არეა დეველოპმენტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გომი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 მაისამდე მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის რაიონში, სოფელ შემოქმედში ფ/პ ალექსანდრე ფირცხალაიშვილის სასათბურე მეურნეობისათვის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სარწყავი სისტემის მოწყობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ ალექსანდრე ფირცხალაიშვილიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის რაიონი, სოფელი შემოქმედიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 მაისამდე მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ალფას’’ მეორადი ზეთების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - მეორადი ზეთების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ალფა’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 11 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,რომანოლის‘’ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,რომანოლი’’ ;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლეღვა;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში "საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი - სენაკი - ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის მე-40 კმ-ზე მდ. ქსანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი - სენაკი - ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის მე-40 კმ-ზე მდ. ქსანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სოფელი აღაიანის და სოფ. პატარა ქანდას მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 11 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ქუთაისში ინდ. მეწ. ზაზა ბოხუას ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ინდ.მეწ. ზაზა ბოხუა;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი,  აბაშიძის გამზ  N32ა;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „პოლივიმის“ პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პოლივიმი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი2019 წლის 13 მარტს შპს „პოლივიმმა“ სამინისტროში წარმოადგინა, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, „პოლიეთილენ-ტერეფტალატის (PET) ბოთლების რეციკლირების და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის“ განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი). ასევე სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია საჯარო განხილვის შესახებ (იხ. ლინკი). მიმდინარე წლის 16 აპრილს შპს „პოლივიმმა“ წერილობით მიმართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ (შესაბამისად, მიმდინარე წლის 8 მაისს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფ. გამარჯვებაში ჩანიშნული პროექტის საჯარო განხილავა აღარ ჩატარდა). ინფორმაცია განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებრვერდზე (იხ. ლინკი).2019 წლის 14 მაისს შპს „პოლივიმმა" გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოადგინა განცხადება, "პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციის  პროექტის შესახებ".დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. რუსთავში, შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას’’ ცემენტის ქარხნის 110/6 კვ სატრანსფორმატორო ქვესადგური

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: ცემენტის ქარხნის 110/6 კვ სატრანსფორმატორო ქვესადგური;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია’’ ;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქუჩა #70ა ;მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  14 ივნისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკოპინგის განცხადება - ქალაქ თბილისში, შპს ,,ჯი ემ ჯის’’ კალაპოტური ტიპის ,,დიღომი ჰესის’’ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - მდ. მტკვარზე 11,62 მგვტ სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ,,დიღომი ჰესის’’ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯი ემ ჯი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, საბურთალოს და გლდანის რაიონი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 7 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge