ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს „კასლეთი 1“-ის მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის(კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კასლეთი 1“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზედა წვირმინდის მიმდებარე ტერიტორია                           დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  29 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკრინინგის განცხადება - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქმილსადენმშენის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „საქმილსადენმშენი“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვიშარის ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  12 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ენერჯის“ ნავთობპროდუქტების საცავის სარეზერვუარო პარკის მოცულობის გაზრდის (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ნავთობპროდუქტების საცავის სარეზერვუარო პარკის მოცულობის გაზრდა (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება)დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ენერჯი“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ქ. თბილისი. იუმაშევის ქუჩა #13 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  12 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge  

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ 35 საჰაერო-საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის - „მიწიეთის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეწიეთი                           დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  28 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „კომპანია ბლექს სი გრუპის“ ინერტული მასალის დამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ინერტული მასალის დამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ალთუ“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფელი იფარის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  11 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბახვი 2“-ის 36მგვტი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი უკანავას მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბახვი 2“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ალთუ“-ს სახეცვლილი და დაჭაობებული ტერიტორიის რეკულტივაცია-აღდგენის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:სახეცვლილი და დაჭაობებული ტერიტორიის რეკულტივაცია-აღდგენადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ალთუ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, მტკვრის მარცხენა სანაპირო, წყალსადენის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  8 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯი ენ ელექტრიკი“-ს მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ჯი ენ ელექტრიკი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  8 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვებისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  8 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge