ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - დაბა გუდაურში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 2 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტის შესახებ. შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ” სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: დაბა გუდაური და მისი მიმდებარე ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  19 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „ენერგოტრანსის“ 500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება.

მიმდინარე წლის 12 თებერვალს შპს “ენერგოტრანსმა“  წარმოადგინა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, „500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე. ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შპს "ენერგოტრანსისთვის" მიწერილ წერილთან (N 3586/01) დაკავშირებით მიმდინარე წლის 12 აპრილს კომპანიამ ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით წარმოადგინა N5446 წერილობითი განმარტება. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 24 აპრილის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქობულეთიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- მესტიის მუნიციპალიტეტში მდ. ნაკრაზე მშენებარე ჰესის („ნაკრა ჰესი“, სიმძლავრით 7,4 მგვტ) პროექტში შეტანილი ცვლილებების პროექტი (სააგრეგატო შენობის ადგილმდებარეობის ცვლილება)

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ნაკრაზე მშენებარე 7,4 მგვტ „ნაკრა ჰესის“ პროექტის ცვლილება (სააგრეგატო შენობის ადგილმდებარეობის ცვლილება)დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აკვაჰიდრო“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნაკი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. რუსთავში შპს ,,რუსელოისის’’ ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპლუატაცის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,რუსელოისი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მარის არხის დასახლება N 174;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „აკვაჰიდროს“ მდ. ხელრაზე 3,3 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰესის („ხელრა ჰესი“) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (სააგრეგატო შენობის ადგილმდებარეობის ცვლილება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ხელრაზე 3,3 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰესის („ხელრა ჰესი“) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აკვაჰიდრო“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხელრა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

განცხადება - 2019 წლის 10 აპრილის განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 10 აპრილს, სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ნიუ კოქსის’’ ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე.აღნიშნულ განცხადებაში დაშვებული იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის,  სოფელ ქვედა საქარას ნაცვლად მითითებული იყო სოფელი ქვედა საფარა.  შესაბამისად განცხადებაში შესწორდა  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი. გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი შესაბამის ლინკზე

სკრინინგის განცხადება - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ნიუ კოქსის’’ ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ნიუ კოქსი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა საქარა;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 22 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - შპს „გინუს“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალი სამგორის მიმდებარედ სასარგებლო წიაღისეულის 81 766 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გინუ“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი; სოფ. ახალი სამგორის მიმდებარედ  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge