ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი) საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იელი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 მარტის N 3235/01 წერილის პასუხად შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკმა“ დამატებით წარმოადგინა, "სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის" დაზუსტებული სკოპინგის ანგარიში. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მდ. საშუალაზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (საშუალა 1 ჰესი და საშუალა 2 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (საშუალა 1 ჰესი და საშუალა 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ნიუ კოქსის’’ ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ,  რომ  2019 წლის 10 აპრილს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ნიუ კოქსის’’ ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე (იხ. განცხადების ლინკი)მიმდინარე წლის 17 მაისს  სამინიტრომ წერილით (N4989/01) მიმართა  შპს ,,ნიუ კოქსს’’ რიგი საკითხების დაზუსტების მიზნით.აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 19 ივნისს  შპს ,,ნიუ კოქსმა’’ სამინისტროში წარმოადგინა დაზუსტებულია ინფორმაცია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დამატებითი ინფორაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისი შპს ,,პოლიპლასტის’’ პოლიეთილენის ფირებისა და პარკების საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ფირებისა და პარკების საწარმო (ნარჩენების აღდგენა); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,პოლიპლასტი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, თემქის დასახლება, ისააკიანის ქ.#1;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 2 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სააკაძის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს “565 000 მ³ კონგლომერატის მოპოვების პროექტი“

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 565 000 მ³ კონგლომერატის მოპოვება ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge    

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - მდ.მალთაყვადან მდ.სუფსამდე გზის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ფოთი–გრიგოლეთი–ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა. საერთაშორისო ე–70 სენაკი–ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის ნაწილი – სარფის (თურქეთის რეპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზა - ლოტი 2, ეტაპი 3.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სამეგრელო - ზემო სვანეთის და გურიის რეგიონები; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 14 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს "ჯი სი ჯი"-ს ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჯი სი ჯი";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  გარდაბნის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 27 ივნისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქობულეთში შპს "ჯორჯიან რითეილ სერვისის" ავტოგასამართი სადგურის რეკონსქტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის რეკონსქტრუქცია და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჯორჯიან რითეილ სერვისის";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქობულეთი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 27 ივნისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’ ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ენკა რინიუებლზ’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს და ცაგერის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 9 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge