ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - "საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი-სადახლოს მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) მონაკვეთის ალგეთი-სადახლოს  მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  მარნეულის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 13 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდ.შრომისხევის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. შრომისხევის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) ღონისძიებების ჩატარება  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 26 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. სუფსის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. სუფსის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძიმათისა და ნაგომარის გზაგასაყარი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 ივნისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ „ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის, ადიგენის, ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტები დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს. "ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიას" ფეროშენადნობების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპულატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ შპს ,,ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, ფეროშენადნობების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპულატაციის პროექტის  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი).  ასევე სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი). მიმდინარე წლის 12 ივნისს, შპს ,,ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. 

კრინინგის განცხადება - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ფ/პ ბაილარ მამედოვის სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ ბაილარ მამედოვი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტი,  სოფ. კაზლარი ; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 24 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - ქ. თერჯოლაში შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის გადამამუშავებელი ქარხნის მოწყობა - ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 30 მაისს, სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება  შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის გადამამუშავებელი ქარხნის მოწყობა - ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).  მიმდინარე წლის 10 ივნისს,  შპს „ნიუ როუდ ჯგუფმა“  წარმოადგინა დამატებითი დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 17 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გურიანთაში მდ. ნატანების ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობის დასახელება: სოფ. გურიანთაში მდ. ნატანების ნაპირსამაგრი სამუშაოებიდაგეგმილისაქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილისაქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ.გურიანთადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge