ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ.თბილისში ნუცუბიძე-ვაშლიჯვარის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ შპს "კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ"-ის ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა/ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს ,,საქცემენტი“-ს ცემენტის მწარმოებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 11 მარტის N2550/01  წერილის პასუხად  შპს ,,საქცემენტმა“ ხელახლა წარმოადგინა " ცემენტის მწარმოებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაცის პროექტზე" დაზუსტებული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც სამინისტრო ანახლებს ადმინისტრაციულ წარმოებას.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თელავი-გურჯაანის (ჩუმლაყის) შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 2019 წლის 21 თებერვალს „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდაგინა თელავი-გურჯაანის (ჩუმლაყის) შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიში.მიმდინარე წლის 28 მარტს კომპანიამ ტექნიკური ხარვეზის დაზუსტების მიზნით წარმოადგინა N4695 წერილობითი განმარტება.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „ენერგოტრანსის“ 500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება.

მიმდინარე წლის 12 თებერვალს შპს “ენერგოტრანსმა“  წარმოადგინა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, „500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე. ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, მიმდინარე წლის 22 მარტს კომპანიამ ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით წარმოადგინა N4416 წერილობითი განმარტება მისასვლელი დროებითი გზების ერთ-ერთი მონაკვეთის დაზუსტებული GIS კოორდინატების შესახებ. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 აპრილის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "გრინლანდიას" საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "გრინლანდია"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 11 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში შპს "GEO TRAS"-ის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "GEO TRAS"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 11 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს ,,სპექტრა გეზის ჯორჯიას’’ სტაბილური იზოტოპების საწარმოს (ქიმიური მრეწველობა) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - სტაბილური იზოტოპების საწარმოს (ქიმიური მრეწველობა) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,სპექტრა გეზის ჯორჯია’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. თბილისი, ქავთარაძის N46;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სგშ - სკრინინგის განცხადება - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს „კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის ტექნიკური დავალების“ პროექტი

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: „კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის ტექნიკური დავალების“ პროექტიდამგეგმავი ორგანო: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: მარტვილის მუნიციპალიტეტიწარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 10 აპრილის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქუთაისში, შპს „ჯეომეტალ“-ის „არაძვირფასი ლითონებისა და მათი ნაწარმის მწარმოებელი საწარმოს (შავი ლითონის დამუშავება) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი“

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: არაძვირფასი ლითონებისა და მათი ნაწარმოს წარმოება (შავი ლითონის დამუშავება)დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეომეტალ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ. N10 (ნაკვ. N7)დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge