ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ფ/პ პაატა ბერაძის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სოფ.ზუმში ხეხილოვანი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ხეხილოვანი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ პაატა ბერაძედაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფ.ზუმიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - შპს „აგროლაზიკას“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩხორიაში სანერგე მეურნეობის სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სანერგე მეურნეობის სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აგროლაზიკა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩხორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - შპს „ჯი თი ემ გრუპის“ წიდის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წიდის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯი თი ემ გრუპი“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ზესტაფონიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 21 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - "საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: რუსთავის და მარნეულის მუნიციპალიტეტები.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 7 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „მშენებელი XXI“-ის მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მშენებელი XXI“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მუხრანის მიმდინარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის "შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გორი მეჯვრისხევის გზის კმ 2 (1+060) მდ. თორთლაზე ახალი სახიდე მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: "შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გორი მეჯვრისხევის გზის კმ 2 (1+060) მდ. თორთლაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია"დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ ბერბუკიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება - 2019 წლის 10 ივნისის განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 10  ივნისს, სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია- ქალაქ თბილისში, შპს ,,დი აი კაპიტალის’’ ასფალტის ქარხნის და სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის ჩატარებასთან დაკავშირებით.აღნიშნულ განცხადებაში დაშვებული იქნა ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის ჩატარების თარიღად მითითებული იყო 5 ივლისი, ნაცვლად 10 ივლისისა.შესაბამისად, განცხადებაში შესწორდა საჯარო განხილვის ჩატარების თარიღი.  გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი შესაბამის ლინკზე

სკრინინგის განცხადება - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, შპს "ენსისი 1701“-ს სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 4 აპრილს სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება შპს "ენსისი 1701“-ს  მიერ, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ. მიმდინარე წლის 6 ივნისს, შპს "ენსისი 1701“-მა სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ენსისი 1701“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: სოფ. ბოდბედაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 21 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge