ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება- "საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში- ქ. ქუთაისში, შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნის“ "2.6 ტ/სთ (2000 ტ/წელ) წარმადობის, 2 ტ ტევადობის ლითონსადნობი ინდუქციური ღუმელის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი"

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 2.6 ტ/სთ (2000 ტ/წელ) წარმადობის, 2 ტ ტევადობის ლითონსადნობი ინდუქციური ღუმელის მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ქ.. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ N88დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა“ დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს „თიხა-თაბაშირის მოპოვების“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:„თიხა-თაბაშირის მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელ გამარჯვების მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  17 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge იხ. დანართი

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში- საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის "შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-39) წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ 2 (1+400)-ზე არსებულ არხზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი"

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიდე გადასასვლელის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: სიღნაღის მუნიციპალიტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ დანართი

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში- საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის "შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-23) აგარა-ყინწვისი-ცხინვალის საავტომობილო გზის კმ 1 (0+650)-ზე მდ. სურამულაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი"

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიდე გადასასვლელის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ქარელის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. დანართი

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში- საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის "საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 67 (66+848)-ზე გიორგიწმინდის ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი"

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიდე გადასასვლელის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ახალციხის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში- საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის "საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 80 (79+550)-ზე მშრალ ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი"

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიდე გადასასვლელის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ახალციხის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. დანართი

სკრინინგის განცხადება-კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს "ევროცემენტის" ინერტული მასალების საწარმოს (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ინერტული მასალების მწარმოებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ევროცემენტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კავთისხევიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  14 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge იხ. დანართი