ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვიშა-ხრეშის მოპოვება და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფელი ლეწურწუმე დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  28 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ემკვადრატის პარკის“ მრავალფუნქციური, საცხოვრებელი, სასტუმრო, საგანმანათლებლო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, კომერციული და საოფისე კომპლექსის/უბნის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ემკვადრატის პარკი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი #1 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  28 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „ექსიმგრუპის“ ფეროშენადნობების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ექსიმგრუპი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვახჭირი                           დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  15 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს თიხა-თაბაშირის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვიშა-თაბაშირის მოპოვება  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალი სამგორი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ევროპა 7“-ის ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ევროპა 7“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ისნის რაიონი, კაიროს ქ. #20 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქედის მუნიციპალიტეტში, შპს „ქართული ვაშლის“ ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ქართული ვაშლი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზესოფელი(ზვარე) დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვის სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სიქთარვა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კუჭატანის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ხობში, შპს „ტ ჯ მ“-ს ქვის სამსხვრევ-მახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვის სამსხვრევ-მახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუტაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ტ ჯ მ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ხობი, ქაჯაიას 9 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge