ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება -გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კრწანისის მიმდებარე ტერიტორიაზე 11 2500 ტონა სასარგებლო წიაღისეულის თიხა-თაბაშირის (გაჯის) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  11 2500 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯის) მოპოვების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კრწანისის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  5 თებერვლის ჩათვლით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ქობულეთში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (174 200 მ3 სამეწარმეო მიზნით) მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „Georgian Industrial Asset Management Group“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქ. N174დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 5 თევერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „რეალ ინვესტის“ ინდივიდუალური განაშენიანების (ურბანული განვითარების) პროექტ

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ინდივიდუალური განაშენიანება (ურბანული განვითარება) დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რეალ ინვესტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სოფელი შინდისიგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 19 დეკემბრის N 11185/01 წერილის პასუხად სს „რეალ ინვესტმა" ხელახლა წარმოადგინა ქ. თბილისში,სოფ. შინდისში ინდივიდუალური განაშენიანების (ურბანული განვითარების) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე დაზუსტებული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც სამინისტრო ანახლებს ადმინისტრაციულ წარმოებას.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება - სს ,,ზოტი ჰიდროს“- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ზოტი ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შესახებ

2019 წლის 16 იანვარს  სს ,,ზოტი ჰიდრომ’’ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ზოტი ჰესების კასკადის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.აღნიშნული განცხადება განთავსებულ იქნა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე იხ.2019 წლის 24 იანვარს (ბრძანება N16-04) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელება მოხდა 2019 წლის 20 თებერვლამდე.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - სს ,,ნამახვანის’’ მდ.რიონზე ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტში შეტანილი ცვლილებები (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტში შეტანილი ცვლილებებიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს,,ნამახვანი’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტები, მდ.რიონის ხეობადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ.ბათუმში შპს „ზუგოს“ პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავება (ნარჩენების აღდგენა)დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ზუგო“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ბათუმი, მეჯინისწყლის დასახლება, ოპიზრების ქ.N79დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ.ბათუმში შპს „ნოვას“ პოლიეთილენის ავზების დამამზადებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ავზების დამამზადებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნოვა“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N261დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „მშენებელი XXI“-ის მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის პროექტის სკრინინგის განცხადების შესახებ

გაცნობებთ, რომ 2018 წლის 13 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება შპს „მშენებელი XXI“-ს მიერ, მცხეთის მუნიციპალიტეტში მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის თაობაზე. მიმდინარე წლის 18 იანვარს, შპს „მშენებელი XXI“-მა სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მშენებელი XXI“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მუხრანის მიმდინარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  30 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ქ. თბილისში, შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“ სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა :  ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის ქ. N6დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი“ დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 მარტის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge