ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ხულოს მუნიციპალიტეტში " აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის" შუახევი-დაბაძველის საავტომობილო გზის (ოქროპილაურის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 21 მარტს სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის მიერ, შუახევი-დაბაძველის საავტომობილო გზის (ოქროპილაურის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების თაობაზე.მიმდინარე წლის 5 ივნისს, "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტმა" სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შუახევი-დაბაძველის საავტომობილო გზის (ოქროპილაურის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: შუახევის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 20 ივნისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხულოს მუნიციპალიტეტში "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის" კვატია-ბარდნალის მიმართულებით საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 21 მარტს,, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის" მიერ, კვატია-ბარდნალის მიმართულებით საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების თაობაზე.მიმდინარე წლის 5 ივნისს, "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტმა" სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კვატია-ბარდნალის მიმართულებით საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხულოს მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 20 ივნისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს „ს.რ. ბელგიური ჯგუფის“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ს.რ. ბელგიური ჯგუფი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კრწანისიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,კომპანია ბლექ სი გრუპის’’ ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,კომპანია ბლექ სი გრუპი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. კვახჭირი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18  ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს ,,გუდმეტის’’ ამორტიზირებული აკუმულატორებიდან ამოღებული ტყვიის ჯართის სადნობი და დნობისას წარმოქმნილი ტყვიის შემცველი წიდის დროებითი დასაწყობების საწარმოს (სახიფათო ნარჩენების აღდგენა და დროებითი შენახვის ობიექტი) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ამორტიზირებული აკუმულატორებიდან ამოღებული ტყვიის ჯართის სადნობი და დნობისას წარმოქმნილი ტყვიის შემცველი წიდის დროებითი დასაწყობების საწარმო (სახიფათო ნარჩენების აღდგენა და დროებითი შენახვის ობიექტი); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,გუდმეტი’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ქვემო ალექსეევკას დასახლება; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - დაბა ხელვაჩაურში, შპს ,,გორას’’ სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამუშავება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,გორა’’ ; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  დაბა ხელვაჩაური;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქალაქ ქუთაისში „ქ. ქუთაისის მერიის“ მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრის (საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრის (საწარმოს) მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ქ. ქუთაისის მერიადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 27 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის (ლოტი I, სამხრეთ პორტალი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროქტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის (ლოტი I, სამხრეთ პორტალი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროქტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლენტეხისა და მესტიის  მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის (ლოტი II) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროქტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის (ლოტი II) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროქტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლენტეხისა და მესტიის  მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge