ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „TOPGEO“-ს მდინარე გუბაზეულზე „ხევიჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე გუბაზეულზე „ხევიჰესის“  მშენებლობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „TOPGEO“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხევი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 26 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თელავი-გურჯაანის (ჩუმლაყის) შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 იანვრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას. აღნიშნული განცხადება განახლებულია 2018 წლის 11 დეკემბერს. იხ. 2018 წლის 6 დეკემბრის განცხადებაში ცვლილების შესახებ

სკრინინგის განცხადება - სსიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილიკაურის საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისმოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილიკაურის საჯარო სკოლა დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დილიკაურიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება 29 ნოემბრის განცხადებაში Shape ფაილების დამატების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 29 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ, ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის თაობაზე.მიმდინარე წლის 5 დეკემბერს, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ დამატებით წარმოადგინა Shape ფაილები.  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩასწორდა 29 ნოემბრის განცხადება და დაემატა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“  N15599 წერილი (სამინისტროში რეგისტრაციის თარიღი  05.12.2018) და Shape ფაილები.გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი. 

სკოპინგის განცხადება- შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ მიერ სოფელ ანაკლიაში, მშრალი, ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  მშრალი, ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ანაკლიადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „გეოკერამიკას“ კერამიკული კრამიტისა და მოსაპირკეთებელი ფილების საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „გეოკერამიკას“ კერამიკული კრამიტისა და მოსაპირკეთებელი ფილების საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით. მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს, შპს „გეოკერამიკამ“ წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კერამიკული კრამიტისა და მოსაპირკეთებელი ფილების საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გეოკერამიკა“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნორიოდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  13 დეკემბრის ჩათვლით. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge აღნიშნულის შესაბამისად, განახლდა 2018 წლის 15 ნოემბრის განცხადება.

სკრინინგის განცხადება - კასპის მუნიციპალიტეტში სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება- ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციისპროექტი  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „კავკასიის ქარის კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფლების -  ზემო რენეს, ქვემო რენეს, იგოეთის, მრგვალი ჭალას და გამდლისწყაროს თემების ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 13 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ - 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ - 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემოხევის მიმდებარე ტერიტორიაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  1 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge აღნიშნულის შესაბამისად, ჩასწორდა მიმდინარე წლის 2018 წლის 5 ნოემბრის განცხადება

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ნაპირდამცავი გაბიონის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდამცავი გაბიონის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნარუჯას მიმდებარე ტერიტორია, მდინარე ბჟუჟას გასწვრივდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 13 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge