ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „აკვაჰიდროს“ 35 კვ ძაბვის საკაბელო-საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის („იფარი ჰესი“-დან არსებულ ეგხ „ხაიშამდე“) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პრეოქტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შპს „აკვა ჰიდროს“ 35 კვ ძაბვის საკაბელო-საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პრეოქტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აკვაჰიდრო“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  13 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „აკვაჰიდროს“ 35 კვ ძაბვის საკაბელო-საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის („ხელრა ჰესი“-დან „იფარი ჰესამდე“) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პრეოქტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შპს „აკვა ჰიდროს“ 35 კვ ძაბვის საკაბელო-საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პრეოქტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აკვაჰიდრო“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  13 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „აკვაჰიდროს“ 35 კვ ძაბვის საკაბელო-საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის („ნაკრა ჰესი“-დან არსებულ ეგხ „ხაიშამდე“) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პრეოქტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შპს „აკვა ჰიდროს“ 35 კვ ძაბვის საკაბელო-საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პრეოქტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აკვაჰიდრო“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  13 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. ქობულეთში, შპს ,,ტოიოტა ცენტრი თბილისის’’ მეორადი ზეთების (ენერგიის წყაროდ) აღდგენის (ნარჩენების აღდგენა) საწარმო

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: მეორადი  ზეთების (ენერგიის  წყაროდ) აღდგენის (ნარჩენების აღდგენა) საწარმო;მიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ტოიოტა ცენტრი თბილისი’’;მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქობულეთი მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  4 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „ველის“ ვულკანური წიდის (პემზის) საფქვავი დანადგარის ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ვულკანური წიდის (პემზის) საფქვავი დანადგარის ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ველი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ასპინძის მუნიციპალიტეტი, სოფელი რუსთავიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 13 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. თბილისში შპს ,,კრიალას’’ ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო (ნარჩენების აღდგენა)

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო (ნარჩენების აღდგენა);  მიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,კრიალა’’;მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ქიზიყის ქ.#12მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  4 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - სენაკის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,გეჯეთის’’ მეორადი ზეთების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმო

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმო; მიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,, გეჯეთი’’;მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გეჯეთი;მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  4 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. ზესტაფონში, შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზის’’ ფეროშენადნობთა ქარხანა

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობთა ქარხანა ; მიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზი’’ ;მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზესტაფონი, საქარხნოს ქ. #27ბ ;მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  4 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge