ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „ჩირინა“-ს დავარდნილი ფრინველების უტილიზაციისათვის ინსინირატორის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: არასახიფათო ნარჩენის ინსინერაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: - შპს „ჩირინა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სართიჭალა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12  ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს კომპანია ბლექ სი გრუპის’’ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამაუშავებელი საწარმოს და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,კომპანია ბლექ სი გრუპი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. კვახჭირი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12  ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ.თერჯოლაში შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის გადამამუშავებელი ქარხნის მოწყობა - ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ქ. თერჯოლაში შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“  ასფალტის გადამამუშავებელი ქარხნის მოწყობა - ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნიუ როუდ ჯგუფი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 11 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქედის მუნიციპალიტეტში, მდ. აჭარისწყალზე, ელექტროგადამცემი ხაზის #319 ანძის საყრდენის გამაგრება და მდინარის ნაპირდაცვითი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კორომხეთში მდ. აჭარისწყალზე, ელექტროგადამცემი ხაზის #319 ანძის საყრდენის გამაგრება და მდინარის გასწორხაზოვნების მიზნით ნაპირდაცვითი ღონისძიებების ჩატარებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ ბიჭიკო ანთაძედაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 11 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბოლნისში, შპს "ემ ოილის" ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ემ-ოილი"დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ბოლნისი, ს. ორბელიანის ქ. 171დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 11 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - შპს „ჯეი-ზას“ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 23 აპრილს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება შპს „ჯეი-ზას“ მიერ, პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის შესახებ. მიმდინარე წლის 27 მაისს, შპს „ჯეი-ზა“-მ წარმოადგინა დამატებითი დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეი-ზა“  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.რუსთავი; ბალანჩივაძის ქ.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 11 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქალაქ თბილისში, შპს ,,დი აი კაპიტალის’’ ასფალტის ქარხნის და სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის ქარხნის და სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,დი აი კაპიტალი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, შუშის ქუჩა N10;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. თბილისში, შპს ,,ტოიოტა ცენტრი თბილისის’’ ნარჩენების განთავსება და აღდგენა

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების განთავსება და აღდგენადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ტოიოტა ცენტრი თბილისი’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი;მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 1 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

განცხადება - 2019 წლის 27 მაისის განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებ

განცხადება - 2019 წლის 27 მაისის  განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებგაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 27 მაისს, სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა- ქ. თბილისში, სსიპ ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის’’ ბიოთერმული ბეიკერის ორმოს  მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება აღნიშნულ განცხადებაში დაშვებული იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნების და მოსაზრებების მოწოდების თარიღად მითითებული იყო 25 ივნისი, ნაცვლად  27 ივნისისა.  შესაბამისად განცხადებაში შესწორდა  შენიშვნების და მოსაზრებების მოწოდების თარიღი.  გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი შესაბამის ლინკზე