ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ჯეორჯიან ეკო ფიშის’’ თევზსაშენი ტბორების მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თევზსაშენი ტბორების მოწყობის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯეორჯიან ეკო ფიში’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მისაქციელი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  27 მარტამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ თბილისში შპს ,,აგროქემიკალს ჯორჯიას’’ მინერალური სასუქების წარმოების საამქროს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მინერალური სასუქების წარმოების საამქროს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის  პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,აგროქემიკალს ჯორჯია’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი,  ზაჰესი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 27 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება - 2019 წლის 12 მარტის განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 12 მარტს, სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა -ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი სკოპინგის განცხადებააღნიშნულ განცხადებაში დაშვებული იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების  ვადად მითითებული იყო 2019 წლის 1 აპრილი ნაცვლად 3 აპრილისა.შესაბამისად შესწორდა  საზოგადოებისგან შენიშვნების წარდგენის თარიღი. გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი შესაბამის ლინკზე

სკოპინგის განცხადება - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, შპს „აისის“ მდ. ფარავანსა და მისი შენაკად, მდ. კორხზე 9.5 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“, ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ფარავნსა და მისი შენაკად, მდ. კორხზე 9.5 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“, ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “აისი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება -ქალაქ თბილისში, შპს ,,რეციკლინგის’’ სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,რეციკლინგი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, მოსკოვის გამზირი N24ა;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მოქალაქე რამაზ ჭუმბურიძის თევზსაშენი ტბორების მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თევზსაშენი ტბორების მოწყობის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: მოქალაქე რამაზ ჭუმბურიძე; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვების მიმდებარე ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  25 მარტამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება -ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი,  სოფ. სადმელის მიმდებარე ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (შუახევი-ბათუმის 52 კმ-იანი მონაკვეთის) პროექტი

2019 წლის 15 თებერვალს  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება (N04/233) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე  იხ.განცხადების ლინკისამინისტრომ პროექტის სიღრმისეული განხილვისა და საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით, შუამდგომლობით  მიმართა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტროს  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით დაწყებული  ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 2019 წლის 30 აპრილამდე გაგრძელების შესახებ.     2019 წლის 6 მარტს  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  (N 42-04) ბრძანების საფუძველზე,  ადმინისტრაციული წარმოების ვადა გაგრძელდა 2019 წლის 30 აპრილამდე.შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე:eia@mepa.gov.ge ზემოაღნიშნულ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას.

სკრინინგის განცხადება - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ ალაზანი ჰესის ძალური კვანძების ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის განთავსების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ალაზანი ჰესის ძალური კვანძების ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის განთავსების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვეჯინი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge