ძებნა

ახალი ამბები

ამობეჭდვა

ეკონომიკური კონფერენციის „საქართველო და მსოფლიო 2019 წელს“ ფარგლებში ლევან დავითაშვილმა მოხსენება გააკეთა

ლევან დავითაშვილმა საქართველოს რეგიონის ეკონომიკურ ცენტრად გადაქცევის მიზნის მიღწევაში აგრარული დარგის კონტრიბუციის პოტენციალზე და არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა, შეაჯამა განხორციელებული პროექტების შედეგები და აღნიშნა, რომ აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, ინსტიტუციური განვითარებისა და დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით სახელმწიფო კვლავ აქტიურად ახორციელებს არაერთ პროექტს.

 

„სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, დღეისათვის, შექმნილია 186 ახალი და გადაიარაღებულია 900 საწარმო. 6,347 ჰა-ზე გაშენებულია 993 ინტენსიური, სხვადასხვა კულტურის ბაღი, მიმდინარეობს ქართული ჩაის რეაბილიტაციის 44 პროექტი. 116 ახალგაზრდა ბენეფიციარი ჩართულია პროექტში, რომელსაც სახელმწიფო დარგის განვითარებაში ახალგაზრდების ჩართულობის მიზნით ახორციელებს“, - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა. 

 

მთავარ გამოწვევებად ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეული რგოლის გაძლიერება, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა, ადგილობრივი პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა, იმპორტის ჩანაცვლება, საექსპორტო პროდუქციის ზრდა, ბაზრის დივერსიფიკაცია, მწვანე ეკონომიკის ფარგლებში ბიო წარმოების ხელშეწყობა და საკანონმდებლო რეგულირება დასახელდა.

 

„იმ არაერთ პროგრამასთან ერთად, რომელსაც ვახორციელებთ, 2019 წლიდან ემატება მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა, ტექნიკური დახმარებისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მარკეტინგის და მესაქონლეობის ხელშეწყობის პროექტები, რაც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეკონომიკის ზრდაში“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. 

 

მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა სამელიორაციო პროექტებზე, მიწის მართვის პოლიტიკაზე, კოოპერაციის წამახალისებელ პროექტებსა და ღვინის სექტორში მიღწეულ შედეგებზეც ისაუბრა.

 

დაანონსდა, რომ თებერვალში სამინისტრო გამართავს ხარისხის ნიშნის პრეზენტაციას, რაც ხელს შეუწყობს ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების პოპულარიზაციას, როგორც ქვეყნის ფარგლებში, ასევე ფარგლებს გარეთ.