#

29 იანვრის მონაცემებით მანდარინის ექსპორტმა 29,723 ტონა შეადგინა

2019 წლის 29 იანვრის მონაცემებით მანდარინის ექსპორტმა 29,723 ტონა შეადგინა.  გასულ წელს, ამავე პერიოდში ექსპორტირებული იყო 23,122 ტონა წლევანდელი მოსავალი ერთ-ერთი საუკეთესოა, რაც ექსპორტის მეტ შესაძლებლობას იძლევა. ძირითად საექსპორტო ქვეყნებად კვლავ რჩება რუსეთი (19,836 ტ) და უკრაინა (6,424 ტ), ასევე  სომხეთი (2,767 ტ), უზბეკეთი (261 ტ), ყაზახეთი (138), ბელორუსია (120 ტ), ყირგიზეთი (60 ტ), ლატვია (40 ტ).მანდარინზე საბითუმო ფასი 0.40-დან 0.70 ლარამდეა. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სამრეწველო გადამუშავებისთვის, ქარხნების მიერ მიღებული არასტანდარტული მანდარინის რაოდენობამ, 2018 წლის 1 დეკემბრიდან, 2019 წლის 20 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 13,638 ტონა. გასული წლის ანალოგიური პერიოდისათვის აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენდა 8,320 ტონას. აჭარის მთავრობის ხელშეწყობით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ციტრუსის რეალიზაციის საკოორდინაციო შტაბი გახსნა. შტაბის ფუნქციონირების ძირითადი მიზანი მანდარინის ჩაბარების პროცესის შეუფერხებელი მიმდინარეობის უზრუნველყოფაა.  საჭირო ინფორმაციის ოპერატიულად მისაღებად, მოქმედებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  ცხელი ხაზიც (1501). 
#

დაინტერესებულმა მხარეებმა ალაზანი-იორის მდინარის აუზის მართვის გეგმის შუალედური შედეგები განიხილეს

ყვარელში, სასტუმროში “ყვარლის ედემი” პროექტის - „ევროკავშირის წყლის ინიციატივა - პლუს (EUWI+) აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის“  დაინტერესებული მხარეების საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა. ევროკავშირის პროექტის წარმომადგენელმა საქართველოში ზურაბ ჯინჭარაძემ დაინტერესებული მხარეებს ალაზანი-იორის მდინარის აუზის  მართვის გეგმის შუალედური შედეგები წარუდგინა. შეხვედრაზე გაიმართა დისკუსია, სადაც ყურადღება გამახვილდა იმ გამოწვევებზე, რომელიც ალაზანი-იორის აუზის მართვის გეგმის შემუშავების პროცესში იქნა იდენტიფიცირებული. ექსპერტებმა ასევე იმსჯელეს ალაზანი-იორის აუზში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხსა და  წყლის რესურსების არამდგრადი მოხმარების შესახებ. პროექტი ითვალისწინებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამართლებრივი და მარეგულირებელი სისტემების გაუმჯობესებას ევროპული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად.  ასევე მდინარეთა აუზების მართვის გეგმების შემუშავებასა და განხორციელებას ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) პრინციპების საფუძველზე და საზოგადოების ჩართვას მდინარის აუზის მართვის გეგმების შემუშავების პროცესში. საკონსულტაციო შეხვედრას სახელმწიფო რწმუნებული კახეთის მხარეში ირაკლი ქადაგიშვილი, პროექტის წამყვანი საერთაშორისო ექსპერტი სააუზე მართვის გეგმის მომზადებაში იანიკ პოშონი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის და  რეგიონში  ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
#

საზოგადოების დროულად და უწყვეტად ინფორმირება ჰაერის ხარისხის შესახებ - http://air.gov.ge/

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შექმნილი ახალი პორტალი - http://air.gov.ge/ უზრუნველყოფს ჰაერის ხარისხთან და მონიტორინგთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ერთიან სივრცეში, ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობას, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით ღონისძიებების დაგეგმვას და გადაწყვეტილების მიღებისა და პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობას.„მნიშვნელოვანია საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც ჰაერის მდგომარეობის შესახებ, ისე მისი დაცვის გზებსა და დაგეგმილ ინიციატივებზე. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება გადამწყვეტი ფაქტორია ამ პრობლემის მოგვარების კუთხით, რადგან თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების საქმეში, რაც საერთო ჯამში დასახულ მიზნამდე მიგვიყვანს.  მიმდინარეობს მოლაპარაკება ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოსთან (EEA), რომ ახალი პორტალის მეშვეობით მონაცემების გაცვლა და ინტეგრირება მოხდეს EEA-თან და ევროპის ჰაერის ხარისხის პორტალზე (http://airindex.eea.europa.eu/) აისახოს საქართველოს მონაცემები. EEA-ის ექსპერტების ვიზიტი რამდენიმე დღის წინ განხორციელდა საქართველოში და მათი შეფასებით, პორტალი არის მაღალ დონეზე მომზადებული, საიდანაც შესაძლებელია გამოცდილების გაზიარება. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, რომ ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნასთან მოხდეს მონაცემების გაცვლა და ერთიან ევროპულ საინფორმაციო სისტემაში ინტეგრირება.“ - ლევან დავითაშვილი
#

საწვავში ტყვიის შემცველობის კვლევები

„ავტომობილის ტექნიკურ გამართულობასთან ერთად საავტომობილო გამონაბოლქვის სიდიდესა და ტოქსიკურობაზე უმნიშვნელოვანეს ზეგავლენას ახდენს საწვავის ხარისხი. ბოლო პერიოდში საწვავის ხარისხი ქვეყანაში პრაქტიკულად ყოველწლიურად უმჯობესდება. 2017 წლიდან ქვეყანაში ევრო 5 სტანდარტის ბენზინი მოიხმარება.  ეტაპობრივად უმჯობესდება დიზელის ხარისხიც. 2019 წლის პირველი იანვრიდან დიზელის საწვავის ხარისხი ევრო 4 ნორმამდე გაიზარდა, ხოლო წლის ბოლოდან იგი ევრო 5-ს მიაღწევს. სწორედ ამის შედეგია ის, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი დამბინძურებლები, როგორიცაა გოგირდის ორჟანგი და ბენზოლი დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნორმის ფარგლებშია. აღსანიშნავია საწვავის ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის გააქტიურებაც. გასულ წლებთან შედარებით, როდესაც წლის განმავლობაში მხოლოდ 30-მდე ავტოგასამართ სადგურზე ხდებოდა ხარისხის კონტროლი, 2018 წელს საწვავის ხარისხი 143 სადგურზე შემოწმდა.“ - ლევან დავითაშვილი
#

ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის შემცველობა ზღვრულად დასაშვებ ნორმას არ აჭარბებს

ტყვიით მოწამვლის ფაქტებთან დაკავშირებული საზოგადოების გაზრდილი ინტერესიდან გამომდინარე გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2018 წლის სექტემბრიდან დედაქალაქში გააფართოვა ტყვიის მონიტორინგის არეალი. სინჯების აღება ძირითადად საავტომობილო გზის პირას და საბავშვო ბაღებისა და სკოლის ეზოებში ხორციელდებოდა.თბილისის სხვადასხვა წერტილებში აღებული 60-ზე მეტი სინჯიდან არცერთში არ დაფიქსირდა ზღვრულ მნიშვნელობაზე გადაჭარბება. „ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ არაერთგზის გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ თითქოს საქართველოს ან თბილისის ატმოსფერული ჰაერის მთავარ პრობლემა ტყვიით დაბინძურებაა არ შეესაბამება სიმართლეს. კერძოდ, დედაქალაქის ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის შემცველობის მონიტორინგი ყოველთვის მიმდინარეობდა და ეს მაჩვენებელი სულ მცირე ბოლო ათი წლის მანძილზე არ აჭარბებს ევროპულ ზღვრულ მნიშვნელობას. მეტიც, ჩატარებული კვლელვების მიხედვით, რომ ტყვიის კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში ყოველწლიურად კლებულობს და დადგენილ ნორმასთან შედარებით ძალიან მცირეა. ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის შემცველობის მონიტორინგი 2014 წლიდან ბათუმში, ქუთაისსა და რუსთავშიც მიმდინარეობს.“ - ლევან დავითაშვილი
#

ლევან დავითაშვილი: „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელის გაფართოება სამინისტროს პრიორიტეტია“

„ჰაერის ხარისხის შეფასების გამართული სისტემა არის უპირველესი პირობა ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად. ამიტომ, ბოლო წლებში სამინისტროს ძალისხმევა დიდწილად სწორედ ამ სისტემის პრაქტიკულად ხელახლა ჩამოყალიბებისკენ იყო მიმართული. მნიშვნელოვნად გაფართოვდა მონიტორინგის ქსელი. თუკი 2012 წელს ჰაერის ხარისხის შეფასება ხორციელდებოდა ქვეყანის მხოლოდ 4 ქალაქში, ისიც მოძველებული არაავტომატური ტექნიკითა და მეთოდოლოგიით, 2018 წელს გვაქვს 8 ავტომატური სადგური და 1 მობილური სადგური, რომლის საშუალებით შესაძლებელია ქვეყნის ყველა წერტილში გაზომვების ჩატარება. ავტომატური სადგურების უმეტესობა დონორების -ნიდერლანდების სამეფოსა და იაპონიის მთავრობების მხარდაჭერით იქნა შეძენილი. ასევე საქართველოს 25 ქალაქში ტარდება ინდიკატორულ გაზომვები, რომლის ნიმუშები იგზავნება ბრიტანეთის წამყვან ლაბორატორიაში და შედეგების გამოთვლა ხდება ევროპული სტანდარტების მიხედვით. მონიტორინგის ქსელის გაფართოება სამინისტროს პრიორიტეტია. მიმდინარე წელს ახალი ავტომატური სადგურები ამოქმედდება ქ. რუსთავსა და ქ. კასპში. ასევე სამინისტრო, საკუთარი რესურსების გამოყენების პარალელურად, აქტიურად მუშაობს დონორ ორგანიზაციებთან და პარტნიორ ქვეყნებთან. შედეგად, რამდენიმე დღის წინ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გავაფორმეთ იტალიის რესპუბლიკის გარემოს, ხმელეთისა და ზღვის სამინისტროსთან, რომლის ფარგლებში მიმდინარე და მომავალ წელს დაგეგმილია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მოდელირებისა და პროგნოზირების სისტემის დანერგვა, 5 ახალი მონიტორინგის სადგურის შეძენა და ინსტალირება. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მოდელირება შეფასების თანამედროვე ევროპული ინსტრუმენტია, რომელიც იძლევა ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის სრულ სურათს მთელი ქვეყნისთვის ანუ მოდელირების არეალის ნებისმიერ წერტილში გვექნება ინფორმაცია ჰაერის ხარისხის შესახებ.“- ლევან დავითაშვილი
#

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის პოლიტიკის პრეზენტაცია

საგამოფენო ცენტრში „ექსპოჯორჯია” მწვანე პოლიტიკის ინიციატივის ფარგლებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის პოლიტიკის პრეზენტაცია გაიმართა.  ღონისძიებაზე შეკრებილ სტუმრებს სიტყვით საქართველოს  პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მიმართეს.  „მთავრობის მწვანე პოლიტიკა, ეს არის ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა. უფრო მეტიც, მე ვიტყოდი, ეს არის ცხოვრების ახალი წესი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ ვუფრთხილდებით და ვუვლით ბუნებას, ვინაწილებთ პასუხისმგებლობას და შედეგად ვიღებთ სუფთა ჰაერს, საბოლოოდ კი, ჯანსაღ გარემოს, სადაც უსაფრთხოდ იცხოვრებენ მომავალი თაობები. როდესაც ლაპარაკია ეკოლოგიაზე და გარემოს დაცვაზე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჰაერის დაბინძურებისგან დაცვა და ამისათვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა“, – განაცხადა მამუკა ბახტაძემ. ღონისძიებაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ატმოსფერული ჰაერის დაცვის პრეზენტაცია წარმოაგდგინა. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება  საწვავის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით არსებული წინსვლაზე, ჰაერის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის გაუმჯობესებაზე გაამახვილა.  „ჰაერის ხარისხი უშუალო ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. შესაბამისად, ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება ჩვენი სამინისტროსა და ზოგადად  მთავრობის ერთ ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია“- განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების ანგარიშისა და სამომავლოდ დაგეგმილი ქმედებების წარდგენასთან ერთად, დამსწრე საზოგადოება სამინისტროს მიერ შექმნილი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალს, www.air.gov.ge გაეცნო. პორტალის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა წარადგინა. პორტალი სამინისტროს ინიციატივით გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი ძალისხმევით შეიქმნა. ჰაერის ხარისხის პორტალი ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აძლევს შესაძლებლობას, უწყვეტად მიიღოს ინფორმაცია ჰაერის ხარისხის შესახებ საქართველოს ყველა იმ ქალაქიდან, სადაც ჰაერის ხარისხზე დაკვირვება მიმდინარეობს. პორტალის საშუალებით დაინტერესებული პირები მათთვის მარტივად გასაგები ინდექსებით მიიღებენ უახლეს ინფორმაციას ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამის ჯანდაცვით რეკომენდაციებსაც.   სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარეობს მოლაპარაკება ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოსთან, რომ საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის მონაცემები ჰაერის ხარისხის ევროპულ პორტალზეც უწყვეტ რეჟიმში იყოს ხელმისაწვდომი. შეხვედრას საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, აკადემიური, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.