#

დაცული ტერიტორიების სისტემის პოლიტიკის სათათბირო საბჭოს პაატა შანშიაშვილი უხელმძღვანელებს

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაცული ტერიტორიების სისტემის პოლიტიკის სათათბირო საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. აღნიშნული საბჭო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის ინიციატივით შეიქმნა და მისი მიზანი საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავებაა. „დაცული ტერიტორიების პოლიტიკის განმსაზღვრელი უწყება სამინისტროა, თუმცა მმართველობა  კომპლექსურია. შესაბამისად, ბევრი სხვადასხვა უწყების ჩართულობა მნიშვნელოვანია. საბჭოს ძირითადი საქმიანობა კონკრეტულ საკითხებზე ანალიტიკური სამუშაოს ჩატარება და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით რეკომენდაციების მომზადებაა. ექსპერტების მონაწილეობით შემუშავებული რეკომენდაციები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იქნება გათვალისწინებული“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. დაცული ტერიტორიების სისტემის პოლიტიკის სათათბირო საბჭოს პაატა შანშიაშვილი უხელმძღვანელებს. პაატა შანშიაშვილი დაცული ტერიტორიების საქართველოში მსოფლიო კომისიას (IUCN-WCPA) „ფოკალ ფოინთი“  ხელმძღვანელობს და აშშ-ში დაცული ტერიტორიებთან დაკავშირებული უწყებების საერთაშორისო პროგრამების მრჩეველია. ის უშუალოდ იყო ჩართული დაცული ტერიტორიების საერთაშორისო კატეგორიების სისტემის შემუშავებაში.  სათათბირო საბჭოს შემადგენლობაში შედიან გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შემავალი დარგობრივი უწყებების ხელმძღვანელები, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის სამსახურის, ასევე, ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, წიაღის ეროვნული სააგენტოს, თბილისის ზოოპარკის, საერთაშორისო ორგანიზაცია „ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის“ (WWF), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლები.
#

საქართველოში აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტი „ევროკავშირი კლიმატისთვის“ (EU4Climate) დაიწყო

ევროკავშირის პროექტი „ევროკავშირი კლიმატისთვის“ (EU4Climate) კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ღონისძიებების განხორციელების მიზნით დახმარებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანას - საქართველოს, აზერბაიჯანს, ბელარუსიას, მოლდოვას, სომხეთსა და უკრაინას გაუწევს. პროექტის მიზანია კლიმატთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და კანონმდებლობის გაუმჯობესება და კლიმატის ცვლილების უარყოფითი გავლენის შემცირება. ექვსივე ქვეყანაში პროექტი EU4Climate გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობით და მთავრობებთან მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე განხორციელდება. პროექტის ბიუჯეტი შედგება ევროკავშირის დაფინანსებისგან (8 მილიონი ევრო) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თანადაფინანსებისგან (800 ათასი ევრო).  „საქართველოს მთავრობა მიესალმება საერთაშორისო თანამშრომლობას კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საკითხებში. აღნიშნული პროექტი საშუალებას მოგვცემს, შევქმნათ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტები და აქტიური ძალისხმევის შედეგად, ყველა სექტორში განვახორციელოთ ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ქვეყანას წაადგება კლიმატის ცვლილების სფეროში აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად“, - განაცხადა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, ნინო თანდილაშვილმა. ევროკავშირის პროექტი EU4Climate ხელს შეუწყობს საქართველოს მთავრობას გაეროს კლიმატის კონვენციით განსაზღვრული სტრატეგიების შემუშავებაში. საქართველოში ჩამოყალიბდება გაზომვის, ანგარიშგებისა და ვერიფიკაციის ეროვნული სისტემა, რომელიც „პარიზის შეთანხმების“ შესაბამისად განხორციელდება. პროექტის შედეგად, საქართველო შეძლებს კლიმატის ძალისხმევისათვის საჭირო სახსრების მოპოვებას და კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის ზომების დაგეგმვას. „კლიმატის ცვლილებასთან გამკლავება ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა. ახალი პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირი დაეხმარება საქართველოს სათბური გაზების გაფრქვევის შემცირებაში და „პარიზის შეთანხმების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენ ხელს შევუწყობთ კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციას და გარემოსა და ადამიანებზე უარყოფითი გავლენის შემცირებას“, - აღნიშნა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის კავშირის, ენერგიის, გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებების სექტორის კოორდინატორმა, ალექსანდრე დარასმა. გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელმძღვანელმა საქართველოში, ლუიზა ვინტონმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ძალისხმევა ხელს უწყობს მწვანე ეკონომიკის განვითარებას. „კლიმატის ცვლილება მყისიერ და გონივრულ გადაწყვეტილებებს მოითხოვს, იქნება ეს ტყეების შენარჩუნება, თუ წიაღისეულ საწვავზე მომუშავე ავტომობილების ხმარებიდან ამოღება. UNDP-ის გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ განვითარების მწვანე გზას მრავალმხრივი უპირატესობა გააჩნია, მათ შორის, ეკონომიკური ზრდის წახალისებისა და დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნის მიმართულებით“, - განაცხადა ლუიზა ვინტონმა.ევროკავშირის პროექტი EU4Climate აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში წარსულში შესრულებული ინიციატივების  შედეგებს ეყრდნობა. მათ შორისაა მასშტაბური რეგიონული პროგრამა ClimaEast, რომელიც 2013 - 2017 წლებში კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის ზომების გატარების მიზნით განხორციელდა. საქართველოში პროგრამამ ClimaEast ხელი შეუწყო ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიებში განლაგებული საძოვრების  რეაბილიტაციასა და შენარჩუნებას.
#

ლევან დავითაშვილი: „მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოში სისხლში ტყვიის შემცველობის დადგენის მიზნით ასეთი კომპლექსური კვლევა, მაღალი კომპეტენციის ორგანიზაციების მონაწილეობითა და სრულყოფილი მეთოდოლოგიით, პირველად ჩატარდა“

საქართველოში, ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის შესახებ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია დღეს გაიმართა. 2018 წლის სექტემბრიდან დეკემბრამდე პერიოდში, საქართველოში, მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის (MICS) ფარგლებში, რომელიც შინამეურნეობების ყველაზე დიდი კვლევაა მსოფლიოში, ტყვიის კომპონენტის კვლევა პირველად ჩატარდა. „მთავრობის განკარგულებით  შემუშავდება ძალიან კომპლექსური გეგმა, რომელიც  გათვლილი იქნება რამდენიმე წელზე. ჩვენ შევისწავლით სხვადასხვა ფაქტორს, რომ მივაგნოთ დაბინძურების წყაროს. ეს შეიძლება იყოს, როგორც ნებისმიერი სამომხმარებლო-სამრეწველო პროდუქცია, ისე გარემო ფაქტორები. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად, კვლევებში ჩართული არიან  გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, საქართველო იმ ქვეყნების რიგშია, რომელსაც აქვს მწვანე ეკონომიკის და ეკოლოგიის პრიორიტეტები. ჩვენ ღიად ვსაუბრობთ გარემოში ტყვიის არსებობის საკითხზე და ამ პრობლემის გადაჭრისთვის კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული. მნიშვნელოვანია, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო მუდმივად   ახორციელებს  ტყვიის მონიტორინგს.  მიმდინარეობს კვლევები, როგორც ატმოსფერულ ჰაერში, ნიადაგსა და წყალში, ისე საწვავში. ასევე აქტიურად ხორციელდება სურსათისა და სასმელი წყლის კონტროლი. მთელი საქართველოს მასშტაბით, ბოლო 2 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით 2016 წლიდან, ევროკავშირის რეგულაციით ტარდება კვლევა სურსათში და საკმაოდ დიდი რაოდენობის ნიმუშებს ვამოწმებთ.  გარკვეული გადაცდომები დაფიქსირდა ერთეულ შემთხვევებში, რომლებიც საერთო ნიმუშების 2 %-ზე ნაკლებია. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ შედეგები, რა თქმა უნდა, საყურადღებოა, მაგრამ საგანგაშო არ არის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქტიურად გააგრძელებს კომპლექსურ კვლევებს სისხლში ტყვიის მომატებული კონცენტრაციის დადგენის მიზნით“, -  განაცხადა ლევან დავითაშვილმა .
#

ლევან დავითაშვილმა კონფერენცია „ქალები საქართველოს ღვინის ბიზნესში“ გახსნა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა ღვინის ეროვნულ სააგენტოში გამართული კონფერენცია „ქალები საქართველოს ღვინის ბიზნესში“ მისასალმებელი სიტყვით გახსნა. „მოგეხსენებათ, ღვინო საქართველოს სავიზიტო ბარათი და მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტია. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ქალების როლი ქვეყნის ეკონომიკური დოვლათის შექმნაში, მათ შორის, ღვინის სექტორის გაძლიერებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ქალბატონების ჩართულობა მეღვინეობა-მევენახეობის დარგის განვითარებას ახალ სიცოცხლეს შესძენს. მოხარული ვარ, რომ ღვინის ბიზნესში ჩართული ქალბატონების რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრები ღვინის სექტორში ჩართული 22 წარმატებული ქალბატონის ისტორიას გაეცნო. კონფერენციის მონაწილეებს საქართველოში გერმანიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მეუღლემ, მარია კნირშმა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ქვეყნის დირექტორმა, კარლ ტესტენსენმა მიმართეს და ღვინის ინდუსტრიის განვითარებაში ქალების ჩართულობის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება. კონფერენციის ფარგლებში, რომლის მიზანსაც ქართველი და გერმანელი მეღვინე ქალების შემდგომი თანამშრომლობის ხელშეწყობა წარმოადგენდა, საქართველოს მეღვინე ქალთა ასოციაციის და ახალი წიგნის „ნელი დუღილი - ქალები ქართული ღვინის ბიზნესში“ პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას, რომელიც ღვინის ეროვნული სააგენტოს და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) მხარდაჭერით გაიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი, მინისტრის მოადგილეები იური ნოზაძე, ხატია წილოსანი და შესაბამისი უწყების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
#

ლევან დავითაშვილი გარემოსდაცვით საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, გარემოს დაცვით საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო გარემოსდაცვითი ომბუდსმენის ინსტიტუტის ჩამოყალიბების საკითხს, გაიმართა მსჯელობა ახალი სტრუქტურის შემადგენლობისა და ფუნქციების განსაზღვრის შესახებ. როგორც შეხვედრაზე მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, მესამე სექტორის წარმომადგენლებისგან მიღებული მოსაზრებების თაობაზე მსჯელობა მომავალშიც გაიმართება, რათა გარემოსდაცვითი ომბუდსმენის აპარატი უფრო მოქნილი, მისი საქმიანობა კი უფრო ეფექტიანი იყოს. გარემოს დაცვის სფეროს კომპლექსური და მრავალსექტორული ხასიათის გამო პრემიერ მინისტრ მამუკა ბახტაძის ინიციატივით იგეგმება ქვეყანაში “გარემოსდაცვითი ომბუდსმენის” ინსტიტუტის შემოღება. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ჰესების მშენებლობის საკითხთან არსებულ ვითარებას.  მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შესთავაზა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის საკითხზე ცალკე შეხვედრის გამართვა, სადაც შეფასდება, როგორც უკვე მიმდინარე, ასევე დაგეგმილი პროექტები. შეხვედრას საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე კახა კუჭავა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი ესწრებოდნენ.
#

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთისა და მესტიის მუნიციპალიტეტის ცხოველთა დაავადებებისგან თავისუფალ ზონად გამოცხადების პროგრამის განხილვა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, იური ნოზაძე რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონისა და მესტიის მუნიციპალიტეტის ცხოველთა ძირითადი დაავადებებისგან თავისუფალ ზონად ჩამოყალიბების 2019-2022 წლების პროგრამის განხილვას დაესწრო.მინისტრის მოადგილის განცხადებით, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონისა და მესტიის მუნიციპალიტეტის ცხოველთა დაავადებებისგან თავისუფალ ზონად გამოცხადებას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, ასევე ვეტერინარული კეთილსაიმედოობის დაცვის კუთხით.„ეს არის ამბიციური პროექტი, რომელიც სხვა რეგიონებისთვის დამატებითი სტიმულის მიმცემი გახდება და ცხოველთა სხვადასხვა დაავადების საწინააღმდეგოდ ვეტერინარული კონტროლის განხორციელებას, ეკოლოგიური ბალანსის შენარჩუნებას და გარემოს დაცვას შეუწყობს ხელს“, - განაცხადა იური ნოზაძემ  პროგრამის შეფასებისას.აღსანიშნავია, რომ პროგრამის განხორციელებაში, სახელმწიფო უწყებებთან ერთად, კერძო სექტორიც იქნება ჩართული, მათ შორის, ქართულ-ესპანური კომპანია Native Georgian, რომელიც ქართული მთის ღორის ჯიშის გადარჩენაზე მუშაობს.შეხვედრის ფარგლებში, მეცხოველეობის მიმართულების ფერმერული მეურნეობების განვითარების საკითხები განიხილეს და ქვეყანაში მეცხოველეობის დარგის პოტენციალზე, დარგის განვითარების პერსპექტივებსა და აღნიშნული მიმართულებით ინვესტირების შესაძლებლობებზე იმსჯელეს.მონაწილე მხარეებმა რაჭის რეგიონში კომპანია „ბლაუნშტაინ ჯორჯიაზეც’’ ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ მსგავსი კომპანიები რეგიონში ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას,  ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას,  ბიზნესგარემოს გაჯანსაღება - სტიმულირებას უწყობს ხელს.საქართველოს მთიანი რეგიონების განვითარების კონტექსტში ტურისტული პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობებიც განიხილეს და აღნიშნეს, რომ რეგიონის გაჯანსაღება ხელს შეუწყობს ტურისტების მოზიდვასა და  ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
#

ლევან დავითაშვილი: მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ დედამიწა ჩვენი სახლია და მას ზრუნვა და გაფრთხილება სჭირდება

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი კონფერენციის „გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და მართვის გამოწვევები საქართველოში“ მონაწილეებს სიტყვით მიმართა.„მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ დედამიწა ჩვენი სახლია და მას ზრუნვა და გაფრთხილება სჭირდება. სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და აღდგენის მიმართულებით“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.მინისტრმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს (GIPA) კონფერენციის ორგანიზებისთვის და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კვალიფიციური კადრები და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელების პირობაა.კონფერენციის ფარგლებში მსჯელობა გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, გარემოსდაცვითი განათლების, ატმოსფერული ჰაერის და ბიომრავალფეროვნების დაცვის, ასევე კლიმატის ცვლილების საკითხებზე გაიმართა.კონფერენციას, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად, ქალაქ თბილისის მერიის, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს პარლამენტისა და ადგილობრივი და საერთაშორისო გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.აღსანიშნავია, რომ საქართველოსთან ერთად, დედამიწის დღეს მსოფლიოს 150 - ზე მეტი ქვეყანა აღნიშნავს.