#

ტყის ახალი კოდექსი საქართველოს მთავრობამ დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაუგზავნა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შემუშავებული „ტყის კოდექსის“ კანონპროექტი დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაეგზავნა. ტყის კოდექსში მოცემული ტყის  მართვის ძირითადი პრინციპები და სამართლებრივი ინსტრუმენტები ტყის მდგრადი და მრავალფუნქციური მართვის საფუძველი გახდება.კოდექსი უზრუნველყოფს საქართველოს ტყის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვას, მისი ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციების გათვალისწინებით. კოდექსის მიზანია ტყის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შენარჩუნება და გაუმჯობესება. აღსანიშნავია, რომ ახალი კოდექსით უქმდება ხე-ტყის დამზადების გრძელვადიანი ლიცენზიების გაცემა. ეტაპობრივად გაუქმდება „სოციალური ჭრის“ პრაქტიკა, რომლის  ნაცვლად იქმნება მდგრადი სატყეო მეურნეობის მართვის მოდელი. ხე-ტყის დამზადება მოხდება ტყის მართვის ორგანოს მიერ, რაც ტყეების ეკოლოგიური ფუნქციის შენარჩუნების პარალელურად, უზრუნველყოფს სოციალური მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. შედეგად, მერქნული რესურსის დამზადების მიზნით, ტყით სარგებლობა განხორციელდება ეფექტიანად, შემცირდება ტყეზე უარყოფითი გავლენა, შემცირდება უკანონო ჭრების რისკები. სატყეო სექტორის მართვის განახლებული ინსტიტუციური მოდელი ითვალისწინებს ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა ტყის რესურსების რეკრეაციული გამოყენების სტიმულირება და სოფლის განვითარებაში ტყეების როლის ზრდა, რაც, თავის მხრივ, შეამცირებს ტყეებზე ზეწოლას.  ახალი ტყის კოდექსით სავალდებულო ხდება სატყეო სექტორში პროფესიონალი კადრების დასაქმება. ტყის მართვის ორგანომ უნდა უზრუნველყოს ტყის მართვაში მეტყევის და სატყეო საქმის სპეციალისტის სტატუსის მქონე პირების სავალდებულო მონაწილეობა.
#

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ GIPA-სთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და GIPA-ს რექტორმა მაკა იოსელიანმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს.  მემორანდუმი ხუთწლიანია და ითვალისწინებს: უნივერსიტეტისათვის იმ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს; სტუდენტებისათვის საჯარო ლექციების ჩატარებას; ახალგაზრდა, მოტივირებული კადრებისთვის სამინისტროსა და სამინისტროს სისტემაში შემავალ უწყებებში სტაჟირებას.  „მემორანდუმის ფარგლებში, ჩვენ GIPA-სთან გვექნება მჭიდრო თანამშრომლობა. მნიშვნელოვანია, სტუდენტებმა სამინისტროს საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მიიღონ და სტაჟირებაც გაიარონ. ახალგაზრდა პროფესიონალების დასაქმებისთვის ჩვენი კარი ღიაა. ჩვენს გამოწვევებს ახალგაზრდა, მოტივირებული კადრები პასუხებენ“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.  GIPA-ს რექტორმა მაკა იოსელიანმა სამინისტროსთან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ გაფორმებული მემორანდუმი აჩენს პერსპექტივას სამინისტროში სტუდენტებმა კარგი პრაქტიკული გამოცდილება მიიღონ. თავის მხრივ, GIPA მზადყოფნას გამოთქვამს სამინისტროს მიაწოდოს უნივერსიტეტის მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და, საჭიროების შემთხვევაში, სამინისტროს თანამშრომელთათვის შეიმუშავოს ცოდნის გაღრმავების სპეციალური კურსები. აღსანიშნავია, რომ GIPA-ში გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა არსებობს, რომელიც დარგობრივი კომპეტენციის მქონე კადრებს ამზადებს; ის აღნიშნული მიმართულების ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამაა საქართველოში.
#

ლევან დავითაშვილი ესტონეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს საქართველოში კაი კაარელსონს შეხვდა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ესტონეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს საქართველოში კაი კაარელსონს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების და გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობის საკითხებზე იმსჯელეს. საუბარი შეეხო დაინტერესებული სეგმენტისთვის გარემოსდაცვითი და აგრარული მიმართულებით ინფორმაციის ოპერატიულად და სრულყოფილად მიწოდების მიზნით თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის მნიშვნელობის საკითხს. შეხვედრაზე ლევან დავითაშვილმა ქვეყნებს შორის მეგობრული ურთიერთობისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მინისტრმა ელჩს აგრარული და გარემოსდაცვითი მიმართულებით მიმდინარე პროექტების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. „საქართველო ესტონეთისთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ  მხარდაჭერისა და თანამშრომლობისთვის“, - აღნიშნა კაი კაარელსონმა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე. აღსანიშნავია, რომ დღეს ესტონეთის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად საზეიმო მიღებას მართავს, რომელსაც მინისტრი ლევან დავითაშვილი გახსნის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას მინისტრის მოადგილე ხატია წილოსანი ესწრებოდა.
#

ლევან დავითაშვილი პროექტის ZRDA ხელმძღვანელს ბრაიან კინგს შეხვდა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) „ზრდა საქართველოში“ პროექტის (ZRDA ACTIVITY IN GEORIA) ხელმძღვანელს ბრაიან კინგს შეხვდა.შეხვედრაზე მხარეებმა, თანამშრომლობის ფარგლებში, კოლხეთის ეროვნული პარკის განვითარების  შესაძლებლობები განიხილეს.როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, კოლხეთის ეროვნული პარკის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, რაც ქვეყანაში დამატებით ეკონომიკურ დოვლათს შექმნის.აღსანიშნავია, რომ პროექტის ზრდა საქართველოში პრიორიტეტულ მიმართულებებს სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს.გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე ვალერიან მჭედლიძე ესწრებოდა.
#

საქართველოს ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში, I სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში, I სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე კოლხური ბზის გადარჩენის მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით, 2018 წელს ჩატარებული შეწამვლის ღონისძიებების შედეგები განიხილეს და ბზის მდგომარეობა შეაფასეს. ამასთანავე, შეხვედრის მონაწილეებმა 2019 წლის სამოქმედო გეგმა და კომბინირებული ბრძოლის ღონისძიებებთან დაკავშირებით რეკომენდაციები შეიმუშავეს. აღსანიშნავია, რომ, ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში, დარგობრივი საკითხების მოგვარების მიზნით, 7 სამუშაო ჯგუფია შექმნილი, რომელთაგან I სამუშაო ჯგუფის „ტყის აღდგენა და დაცვა“ მიზანს ტყის აღდგენის, გაშენებისა და მოვლის მხარდაჭერა, აგრეთვე,  ტყეების მავნებელ-დაავადებებისაგან დაცვის მეთოდების შემუშავება წარმოადგენს. შეხვედრაში სამინისტროს სისტემაში შემავალი ტყის მართვის ორგანოების, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, აფხაზეთის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის სსიპ გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტოს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოს, საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ფონდის „გაამწვანე საქართველოს“, თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლები და დარგის სპეციალისტები მონაწილეობდნენ.
#

პროექტის „ტყისა და ლანდშაფტის გაუმჯობესებული მართვის ხელშეწყობა კავკასიის რეგიონში“ მოსამზადებელი ეტაპის შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მე-6 ციკლის (GEF-6) პროექტის „ტყისა და ლანდშაფტის გაუმჯობესებული მართვის ხელშეწყობა კავკასიის რეგიონში“ მოსამზადებელი ეტაპის შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა მისასალმებელი სიტყვით  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  მინისტრის მოადგილემ, იური ნოზაძემ გახსნა. მინისტრის მოადგილემ პროექტის ფარგლებში სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგებისათვის საქართველოს სატყეო სექტორის გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. პროექტი ფინანსდება გარემოს გლობალური ფონდის მიერ გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის მეშვეობით და მისი აღსრულება REC Caucasus და მსოფლიო რესურსების ინსტიტუტის მიერ ხორციელდება. პროექტი კავკასიის სამივე ქვეყანას მოიცავს და ბიუჯეტი 1 მლნ აშშ დოლარია. შეხვედრაზე ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან და ბენეფიციარებთან განიხილეს პროექტის მოსალოდნელი შედეგები და დაგეგმილი ქმედებები. პროექტის ფარგლებში, საქართველოში განხორციელდება ტყის აღდგენის შესაძლებლობების შეფასება და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით მოხდება რუკების შედგენა. პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებას და  დღის წესრიგი 20/30-ის ამოცანების მიღწევას.
#

ლევან დავითაშვილი: „ბიზნესექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა ხელს უწყობს აქტუალური საკითხების წამოჭრას და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღებას“

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, დამსაქმებელთა ასოციაციის ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე, 100-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენელს შეხვდა. შეხვედრაზე მიმდინარე, დაგეგმილი აქტივობები და ახალი რეგულაციები განიხილეს.  „ჩვენ რეგულარულად ვხვდებით ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებს. სამინისტროს მანდატი ბევრ მიმართულებას მოიცავს, შესაბამისად, კითხვები რომლებიც ბიზნეს აქვს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. დღევანდელ შეხვედრაზე განვიხილეთ ახალი ეტიკეტირების წესი, რომელიც სურსათთან დაკავშირებით მომხმარებლის მაქსიმალურად ინფორმირებას გულისხმობს“, -  განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ რეგულაციაზე, რაც პლასტიკის პარკების აკრძალვას ეხება.  მონაწილეებმა სურსათის ეტიკეტირების წესთან დაკავშირებულ ახალ რეგულაციაზეც იმსჯელეს.როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნა, ბიზნესსექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა ხელს უწყობს აქტუალური საკითხების წამოჭრას და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღებას. „დღევანდელ შეხვედრაზე განვიხილეთ ის შედეგები, რომლებიც გასულ წელს დაფიქსირდა სოფლის მეურნეობის პროექტებთან მიმართებაში. ასევე, აქტუალური იყო ის საკანონმდებლო მოთხოვნები, რომლებიც სავალდებულო ხდება. ინფორმაცია მოვისმინეთ იმ ახალი ინიციატივებისა და პროექტების შესახებ, რომლებიც სამინისტროს აქვს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბიოწარმოების ხელშეწყობა, რაც აქტუალურია მთელ მსოფლიოში და მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტროში კონკრეტული პროგრამა შემუშავდა აღნიშნული მიმართულებით“, - განაცხადა დამსაქმებელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ელგუჯა მელაძემ.შეხვედრა დამსაქმებელთა ასოციაციის პროგრამის „ბიზნესის დიალოგი მთავრობასთან“ ფარგლებში გაიმართა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბიზნესსექტორის წარმომადგენელების შეკითხვებს უპასუხა.