#

„მინისტრის საათი“ - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, ლევან დავითაშვილს პარლამენტში უსმენენ

2018  წელს, პირველად საქართველოში, ჩატარდა მასშტაბური კვლევა ქ. თბილისში ჰაერში ტყვიის შემცველობის დასადგენად. 65  ლოკაციაზე,  მათ შორის, სკოლებისა და ბაღების მიმდებარე ტერიტორიებზე ჩატარებული კვლევებით დადგინდა, რომ ტყვიის შემცველობა ნორმის ფარგლებშია. 2018 წელს  გაიხსნა თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი, ატმოსფერული ჰაერის, ნიადაგის და წყლის ანალიზის ლაბორატორია.  2018  წელს ამოქმედდა საქართველოს მასშტაბით ჰაერის ხარისხის პირველი ავტომატური მობილური სადგური, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში ჰაერის ხარისხის შემოწმება.2019 წლის თებერვალში ევროპული ავტომატური სადგური ამოქმედდა ქ. რუსთავში, ანალოგიური სადგური ქ. კასპში უახლოეს მომავალში ამოქმედდება, ხოლო აპრილში თბილისში. იტალიის მთავრობის მხარდაჭერით 2019-2020 წლებში ქვეყნის მონიტორინგის ქსელს კიდევ 5 ახალი ევროპული ავტომატური სადგური შეემატება.გარდა ჰაერში ტყვიის მონიტორინგისა, 2018 წელს, მოსახლეობის მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, გააქტიურდა ბენზინში ტყვიის შემცველობის სახელმწიფო კონტროლი. 2018 წელს 143 ავტოგასამართ სადგურზე 250-მდე საწვავის სინჯი იქნა აღებული. ლაბორატორიული კვლევა  ჩატარდა შვეიცარიული კომპანიის (SGS) მიერ. არც ერთ სინჯში ტყვიის შემცველობა არ დაფიქსირებულა.გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შექმნილია ახალი პორტალი - http://air.gov.ge/ პორტალი უზრუნველყოფს ჰაერის ხარისხთან და მონიტორინგთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ერთიან სივრცეში, ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობას, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით ღონისძიებების დაგეგმვას და გადაწყვეტილების მიღებისა და პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობას.ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვის სპექტრი ფართოვდება.ქვეყნის ატმოსფერული ჰაერის ახალ სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, მიმდინარე წელს დაიწყება ჰაერში დარიშხანის, კადმიუმის და ნიკელის შემცველობის მონიტორინგი.ასევე, მიმდინარე წელს დაიწყება ატმოსფერულ ჰაერსა და სხვადასხვა მასალაში აზბესტის ბოჭკოების შემცველობის ანალიზი, რისთვისაც საჭირო თანამედროვე დანადგარი უკვე საქართველოშია. „უახლოეს მომავალში ჩვენი ლაბორატორია დაიწყებს, როგორც ატმოსფერულ ჰაერში აზბესტის ბოჭკოების შემცველობის მონიტორინგს, ისე იმ მასალების შესწავლას, სადაც შეიძლება გამოყენებული იყოს აზბესტი“, - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა. 2019 წლის 1 იანვრიდან დიზელის ხარისხის სტანდარტი ევრო 4 სტანდარდს შეესაბამება. 2020 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანაში დიზელის საწვავის ხარისხი ევრო 5 სტანდარტამდე აიწევს.  2019 წელს საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდება ჰაერის ხარისხის მართვის ევროპული სტანდარტების დასანერგად და სამრეწველო ობიექტებიდან ჰაერის დაბინძურების სანქციების გამკაცრებისთვის.ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის ევროპული პრინციპების დანერგვისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნების შესრულების მიზნით, ძირეული ცვლილებები განხორციელდება „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში.მნიშვნელოვნად გაიზრდება სამრეწველო სექტორიდან ჰაერის დაბინძურებისთვის დადგენილი სანქციები. დღეისთვის არსებული ჯარიმები იმდენად მცირეა, რომ მას პრაქტიკულად არანაირი შემაკავებელი ეფექტი არ გააჩნია. 2019 წლის 1 აპრილიდან აიკრძალება ნებისმიერი სისქის პლასტიკის პარკები, რაც ჩანაცვლდება ბიოდეგრადირებადი პარკებით. ამის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა დღეს პარლამენტში გამართული „მინისტრის საათის“ ფარგლებში გამოსვლისას ისაუბრა. მისივე ინფორმაციით, 2019 წელს ამოქმედდება პლასტიკის პარკების კომპოსტირებისა და ბიოდეგრადაციის განსაზღვრის ლაბორატორია. ოქსობიოდეგრადირებადი და 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, რეალიზაცია და იმპორტი 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან აიკრძალა. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა მწარმოებლის მიერ გაფართოებული ვალდებულების განხორციელებაზე, რაც 2019 წლის 1 დეკემბრიდან დაიწყება. „მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება საქართველოსთვის ახალ კონცეფციას წარმოადგენს და გულისხმობს გარკვეული პროდუქციის მწარმოებლებისა და იმპორტიორების მიერ პასუხისმგებლობის აღებას ამ პროდუქციის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების მართვაზე ისე, რომ შემცირდეს გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება“, - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა. სპეციფიკურ ნარჩენებს მიეკუთვნება: ნარჩენი შესაფუთი მასალა (პლასტმასი, ქაღალდი/მუყაო, ხე, ლითონი, მინა), ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები, ხმარებიდან ამოღებული საბურავები, ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებები, გამოყენებული ზეთები, ბატარეები და აკუმულატორები.  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ლევან დავითაშვილის განცხადებით, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საქმიანობის პრიორიტეტი ბიომრავალფეროვნების დაცვა, შენარჩუნება და ეკოტურიზმის განვითარებაა. მინისტრის თქმით,  2019 წელს დაცული ტერიტორიების ფართობი 190 00 ჰა-ით გაიზრდება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ  საქართველოში პირველად, საქართველოს დაცული ტერიტორიები UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნომინაციაზეა წარდგენილი. 2018 წელს კი, დაცული ტერიტორიების სააგენტო გახდა ევროპარკების ფედერაციის წევრი. „მნიშვნელოვანია, დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარება და მისი პოპულარიზაცია, ამისთვის  2019 წელს სამინისტრო მნიშვნელოვან პროექტებს განახორციელებს“ - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. 2018 წელს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა 16%-ით, ხოლო სერვისებიდან მიღებული შემოსავლების რაოდენობა 87%-ით გაიზარდა. შემოსავლები მოხმარდება საკონსერვაციო საქმიანობას და ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. განხორციელდება რიყის პარკში დაცული ტერიტორიების საგანმანათლებლო და საინფორმაციო ცენტრის შენობის პროექტირება.2019 წელს ვიზიტორებისთვის გაიხსნება ოკაცეს ჩანჩქერის ახალი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც რეგიონში ტურისტების რაოდენობას გაზრდის. კვლევების მიხედვით, მხოლოდ 5 დაცული ტერიტორიის ეფექტმა საქართველოს ეკონომიკაში 87 000 000 ლარი შეადგინა.
#

„მინისტრის საათი“ - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, ლევან დავითაშვილს პარლამენტში უსმენენ

„2018 წელი იყო პირველი  და ძალიან მნიშვნელოვანი წელი გაერთიანებული სამინისტროსთვის. ჩამოყალიბდა ახალი სტრუქტურა, რომელმაც უნდა უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომელიც გაგვაჩნია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკა ეფუძნება სამ ძირითად სტრატეგიულ დოკუმენტს: საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა III ეროვნული პროგრამა 2017-2021 წლები; საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2017-2020 წლები; საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2015-2020 წლები“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.  2018 წელს დამტკიცდა საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა III ეროვნული პროგრამა (NEAP3), რომელიც წარმოადგენს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სფეროში ქვეყნის უმთავრეს სტრატეგიულ დოკუმენტს და სამოქმედო პროგრამას.  NEAP3 ქვეყანაში არსებული გამოწვევების, საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების, მდგრადი განვითარების მიზნებისა და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებების ვალდებულებების შესაბამისად განსაზღვრავს დარგის გრძელვადიან სტრატეგიულ პრიორიტეტებს, მიზნებს, ამოცანებსა და კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას ხუთწლიანი პერიოდისთვის. 2019 წლისთვის დაგეგმილია ახალი ქარსაფარი ზოლების გაშენება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნიადაგის დაცვის მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა დღეს პარლამენტში გამართული „მინისტრის საათის“ ფარგლებში გამოსვლისას ისაუბრა.მინისტრის განცხადებით, პარლამენტის აგრარულ კომიტეტთან ერთად, 2018 წელს მომზადდა საქართველოს კანონის პროექტი „ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ”.„ახალი კანონი დაარეგულირებს საქართველოს ტერიტორიაზე სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე ქარსაფარი ზოლების ინვენტარიზაციასთან, სტატუსის მინიჭებასთან, აღდგენა-გაშენებასთან, მართვასთან და სარგებლობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს. ქარსაფარი ზოლების გაშენება ხელს შეუწყობს მიწების ნაყოფიერების შენარჩუნებას და სოფლად უკეთეს მოსავლიანობას“, - აღნიშნა მინისტრმა. ლევან დავითაშვილის განცხადებით, დღეისათვის, ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში მიმდინარეობს და დაგეგმილია ქარსაფარი ზოლების გაშენება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 2018 წელს გაშენდა 6,5 კმ ქარსაფარი ზოლი.მინისტრის ინფორმაციით, 2019 წლისთვის დაგეგმილია ქარსაფარი ზოლების გაშენება გარდაბნის, გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში.  ლევან დავითაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან (FAO) თანამშრომლობით დაგეგმილია დეგრადირებული საძოვრების აღდგენის პროექტი ყაზბეგის, დმანისისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა პარლამენტში „მინისტრის საათის“ ფორმატში სამინისტროს საქმიანობის წლიური ანგარიშის წარდგენისას ქვეყნისთვის ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, 2018 წლის ბერნის კონვენციის მუდმივმოქმედი კომიტეტის შეხვედრაზე საქართველომ წარადგინა და კომიტეტმა დაამტკიცა ზურმუხტის 36 ტერიტორია. ამ ეტაპზე შერჩეულია 58 ზურმუხტის ტერიტორია, მათგან 39 - დამტკიცებულია ბერნის კონვენციის მუდმივმოქმედი კომიტეტის მიერ, 7 ტერიტორია არის კანდიდატი, ხოლო 12 - შეთავაზებული. ლევან დავითაშვილის განცხადებით, 2018 წლის გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ჩატარდა 3 საკომპენსაციო ტერიტორიის სამეცნიერო კვლევა. ზურმუხტის ტერიტორიების დამტკიცების შემდგომ კი,  6 წლის ვადაში  მომზადდება მართვის გეგმები.  მინისტრმა ასევე ისაუბრა სამინისტროს ფარგლებში ,,ველური ბუნების მართვის სააგენტო“ ჩამოყალიბების მნიშვნელობის საკითხზე. ლევან დავითაშვილის განცხადებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  სსიპ „ეროვნული საშენი მეურნეობის“ ბაზაზე ჩამოყალიბდა სსიპ „ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო“, რომლის ძირითადი ფუნქციებია: ფლორისა და ფაუნის სახეობათა ეტაპობრივი აღრიცხვისა და შემდგომი მონიტორინგის ორგანიზება, კვლევების ორგანიზება, აღწარმოებისთვის საჭირო სამუშაო გენოფონდის შექმნა, აღწარმოებისა და ჰაბიტატების აღდგენის  ორგანიზება; ნადირობისა და სპორტული თევზჭერის რეგულირება; კერძო სექტორისთვის სახეობათა გასამრავლებელი მასალისა და საკონსულტაციო მომსახურებების  მიწოდება; მოსახლეობის გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა.
#

ENPARD - ის ფარგლებში, მუდმივმოქმედი კომიტეტის რიგით მეოცე შეხვედრა გაიმართა

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისათვის ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, მუდმივმოქმედი კომიტეტის რიგით მეოცე შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ხატია წილოსანი ხელმძღვანელობდა.მინისტრის მოადგილემ, კომიტეტის წევრებთან ერთად, ENPARD-ის პროექტის ფარგლებში შესრულებული ვალდებულებები განიხილა და ევროკავშირს და პარტნიორ ორგანიზაციებს აქტიური მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა.მუდმივმოქმედი კომიტეტის შეხვედრაზე ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) წარმომადგენლებმა  სამინისტროს მხარდაჭერის სამომავლო ხედვები განიხილეს.საუბარი შეეხო თბილისში მიმდინარე წლის აპრილში დაგეგმილი კონფერენციის მნიშვნელობას, რომლის ფარგლებშიც, საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სოფლის განვითარების ხელშეწყობასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილება.შეხვედრას ევროკავშირის წარმომადგენელი საქართველოში ვინსენტ რეი, ევროკავშირის საქართველოს წარმომადგენლობის ატაშე სოფლის მეურნეობის დარგში კრისტინა კასელა, ევროკავშირის წარმომადგენელი ქეთევან ხუციშვილი, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) წარმომადგენელი რაიმუნდ იელი და მამუკა მესხი, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენელი მუნხტუია ალტანგერელი და ENPARD-ის კონსორციუმის წევრები ესწრებოდნენ. 
#

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ქართული თაფლის მწარმოებლებს შეხვდა

მხარეებმა დეტალურად განიხილეს აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელების პროცესში ფუტკრის მოვლასთან დაკავშირებული საკითხები.„ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეფუტკრეების მაქსიმალური ჩართულობა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. პრაქტიკოს მეფუტკრეებთან თანამშრომლობით ზუსტად უნდა განისაზღვროს შეწამვლითი სამუშაოების ვადები. აღსანიშნავია, რომ გასული ორი წლის გამოცდილების გათვალისწინებით, წელს მოსახლეობის შეტყობინების უფრო მოქნილი სისტემა იმუშავებს“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.შეხვედრაზე მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დარგის განვითარების ხელშეწყობისთვის აქტუალურია ცოდნის გაღრმავება. შესაბამისად, სამინისტრო საკონსულტაციო კომპანიების, დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების საქართველოში მოწვევის, ასევე, ქართველი მეფუტკრეების საზღვარგარეთ სასწავლო მივლინების  მიმართულებით დაიწყებს მუშაობას.საუბარი შეეხო ცხოველთა რეგისტრაცია-იდენტიფიკაციის სისტემის საკითხს. აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია მიკვლევადობა და ამ მიმართულებით მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული მხარდაჭერა.  შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ მარტის ბოლოს სამინისტროში მეფუტკრეებთან შეხვედრა კვლავ გაიმართება, სადაც შეჯერდება მოსაზრებები და დაგეგმილი კონკრეტული აქტივობები. ქართველ მეფუტკრეებთან გამართულ შეხვედრას სურსათის ეროვნული სააგენტოს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
#

სამოქალაქო საზოგადოების, სამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების თანამშრომლობა უმნიშვნელოვანესია ნარჩენების მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ხატია წილოსანმა ნარჩენების მართვის საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების საკოორდინაციო შეხვედრა მისასალმებელი სიტყვით გახსნა. ხატია წილოსანმა მადლობა გადაუხადა პარტნიორებს და დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს მხარდაჭერისთვის და ქვეყნისთვის ნარჩენების მართვის კოდექსის შემუშავების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა ნარჩენების მართვაში უმნიშვნელოვანესია საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება, სადაც სახელმწიფო უწყებებთან ერთად არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.ნარჩენების მართვის საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების საკოორდინაციო შეხვედრაზე საქართველოს ნარჩენების მართვის სისტემების გაუჯობესებისა და შესაბამის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ერთობლივი მოქმედებების განხორციელების პერსპექტივები განიხილეს.„ნარჩენების მართვის სექტორში კომუნიკაციის მნიშვნელობის განსაზღვრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. დღევანდელი შეხვედრის მიზანს ამავე სექტორში მიმდინარე სხვა პროექტებში კოორდინაციის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ამით, ჩვენ გვინდა ხელი შევუწყოთ რეფორმირების პროცესს“ - განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა საქართველოში, თემატური სექტორის ატაშემ ალექსანდრე დარასმა.შეხვედრა საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ინიციატივითა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა.შეხვედრას ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD), გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი (KfW), გაეროს განვითრების პროგრამა (UNDP), შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA) და სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 
#

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის მესამე ფაზის (CIB) სამეთვალყურეო საბჭოს რიგით მეექვსე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

„ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის (CIB) მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია იმ რიგი ცვლილებების განხორციელების პროცესში, რომლებიც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებშია გათვალისწინებული“, - აღნიშნა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, ხატია წილოსანმა.შეხვედრაზე მონაწილეებმა პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა შეაჯამეს. წარმოდგენილი იყო ანგარიში ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების, ტექნიკური და საკადრო რესურსების შესაძლებლობების განვითარების შესახებ, რაც ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის (CIB) ფარგლებში ხორციელდება.გარემოს დაცვისა და სოფლი მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის და ევროკავშირის წარმომადგენელი პირები ესწრებოდნენ.
#

ლევან დავითაშვილი დაბა თიანეთში ფერმერებს შეხვდა

დაბა თიანეთში ფერმერებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, რეგიონული განვითარების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი სოზარ სუბარი, მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებული შალვა კერესელიძე და ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები შეხვდნენ.  „ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა რეგულარული კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, რათა არსებული პროგრამები, რომელიც სოფლის განვითარებას უკავშირდება დაიხვეწოს და უფრო მეტად ადაპტირებული იყოს იმ საჭიროებებზე, რომელიც მოსახლეობას აქვს. ასევე, ბევრი საკითხია გარემოსდაცვითი მიმართულებით, ტყესთან დაკავშირებით, რომელიც მოსახლეობას აინტერესებს. მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, რეგიონებში შეხვედრებს ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.ფერმერებთან გამართულ შეხვედრაზე მინისტრმა ვრცლად ისაუბრა სოფლის მეურნეობისა და გარემოსდაცვითი მიმართულებებით მიმდინარე პროექტებზე. ლევან დავითაშვილმა ყურადღება პროექტში „დანერგე მომავალი“ განხორციელებულ ცვლილებებზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტს დაემატა ახალი ქვეკომპონენტი - „კენკროვანი კულტურები“, რომელიც ითვალისწინებს  ლურჯი მოცვის, მაყვლის და ჟოლოს ინტენსიური ბაღების გაშენების დაფინანსებას.ლევან დავითაშვილმა „მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალური გამოყენების“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თიანეთის მუნიციპალიტეტში  მოქმედ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს „ყვარის მთა“  90 % -იანი თანადაფინანსებით სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა გადასცა. კოოპერატივი 2016 წელს შეიქმნა და მასში 19 მეპაიეა გაერთიანებული.„ვიმსჯელეთ მოსახლეობისთვის აქტუალურ საკითხებზე, მათი უმეტესობა დღეს ადგილზე იქნა გადაწყვეტილი, ხოლო დანარჩენ ნაწილზე გრძელდება მუშაობა და ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში ეს საკითხებიც გადაიჭრება“, - განაცხადა შალვა კერესელიძემ.შეხვედრაზე ასევე განიხილეს მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობის, საძოვრებისა და გადასარეკი ტრასების მოწესრიგების, დაცული ტერიტორიების გაფართოების, მუნიციპალიტეტების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით აღჭურვის, რეგიონში პროფესიული განათლების ხელშეწყობის, მელიორაციის და სხვა საკითხები. რეგიონული შეხვედრა მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ორგანიზებითა და თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეწყობით ჩატარდა.