#

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტი (AMMAR)

#

საქართველოს ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (GILMD)

#

მმართველობა განვითარებისთვის საქართველოში - წყლის რესურსების კომპონენტი (G4G)

#

ეკო რეგიონული კონსერვაციის პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში: დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში - საქართველო, ფაზა III (ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგის, და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიებისათვის

#

DCA -პორტატული გარანტია

#

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა.

#

წყალბადქლორფტორნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)

#

კოლხეთის განვითარების ფონდი