ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში შპს „ჰერეთი ენერჯის“ „ფონაჰესის“ (11.66 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: შპს „ჰერეთი ენერჯი“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფონა და სოფელი კაბალიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი: 2018 წლის 12 ოქტომბერი 13:00 საათი,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფონას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. 2018 წლის 12 ოქტომბერი 15:00 საათი,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი განჯალას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს, შპს „ჰერეთი ენერჯიმ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სოფელი განჯალასა და სოფელ ფონას  ადმინისტაციული ერთეულის შენობებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

ქ. თბილისში, შპს „საბა 777“-ის ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საბა 777“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, თვალჭრელიძის ქუჩა #6 დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი: 2018 წლის 9 ოქტომბერი 15:00 საათი,სამგორის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობა.მისამართი: თბილისი. მოსკოვის გამზ. 14საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს, შპს „საბა 777“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ასფალტის საწარმოსმოწყობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სამგორის რაიონის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 11 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

ქ. ქუთაისში შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნის“ „ავტომექანიკური ქარხნის საჩამომსხმელო საამქროში ინდუქციური ღუმელის მოწყობის და ექსპლუატაციის“პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქუთასის ავტომექანიკური ქარხანა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი:2018 წლის 4 ოქტომბერი 14:00 საათი, ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88; შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნის“ ოფისისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს, შპს „ქუთასის ავტომექანიკური ქარხანა“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქ. ქუთაისში, „ავტომექანიკური ქარხნის საჩამომსხმელო საამქროში ინდუქციური ღუმელის მოწყობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88; შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანის“ ოფისში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

ქ. რუსთავში,შპს “ბულატის“ “სილიკომანგანუმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის" პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ბულატიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, გაგარინის ქ. N12დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი:2018 წლის 27 სექტემბერი 13:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტაციული შენობა. მისამართი: მერაბ კოსტავას გამზირი N 20საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს, შპს “ბულატი”-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქ. რუსთავში  “სილიკომანგანუმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი     

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი- სადახლოს მონაკვეთის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილოგზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო დაადგილი: 2018 წლის 3 ოქტომბერი 14:00 საათი, მარნეულის მუნიციპალიტეტისადმინისტაციული შენობა. მისამართი: რუსთაველის ქუჩა №73საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს, საქართველოს საავტომობილო გზებისდეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მარნეულისმინიციპალიტეტში „აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი-სადახლოს მონაკვეთის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებუფლებამოსილორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, მარნეულისმუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯაროგანხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა დამოსაზრებების წარდგენისუფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებებიასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითიშეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვისსაჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესისკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს „ლაზუ ჯგუფის“ რეზინტექნიკური და პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლაზუ ჯგუფი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხატისოფელი           მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს, შპს “ლაზუ ჯგუფის” მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს რეზინტექნიკური და პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არატექნიკური რეზიუმე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები Shape აღნიშნული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 10 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 10 ოქტომბერი, 14:00 საათი,  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხატისოფელი, რიტუალების სახლისაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  7 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.geიხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემებისა და  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დაბა გუდაური და მისი მიმდებარე ტერიტორია მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს, შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ”   საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა  დაბა გუდაურის წყალარინების სისტემების გაუმჯობესების მიზნით საკანალიზაციო სისტემების და 5 ერთეული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის სკოპინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 5 ოქტომბერი, 14:00 საათი,  დაბა გუდაურის საჯარო სკოლასაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  

შპს ,,ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტის”, მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის თემის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ლახამი-საგერგილას 35 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  მესტიის მუნიციპალიტეტი, ჭუბერის თემის ადმინისტრაციული საზღვარი. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლახამი-საგერგილას 35 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაცია “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გაიამართება მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 2 ოქტომბერი, 13:00 საათი,  ჭუბერის თემის, სოფელი ლახამი (კლუბი) დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geსაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხ. საჯარო განხილვის წესი  

შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“ სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  თბილისი, თვალჭრელიძის ქ. N6დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი: 2018 წლის 2 ოქტომბერი 15:00 საათი,სამგორის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობა.მისამართი: თბილისი. მოსკოვის გამზ. 14საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს, შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სამგორის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხ. საჯარო განხილვის წესი