ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს „მდ. ხელედულაზე და მდ. დევაშზე ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 5 მეგავატი ან მეტი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ან/და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ხელედულა ენერჯი“დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ხელედის თემის ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 12 მარტი, 16:00 საათი, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხელედის კულტურის სახლის სააქტო დარბაზიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 12 მარტისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ელ. ფოსტა:  pr@moe.gov.geსკოპინგის ანგარიში და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია.

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ტყის კოდექსი“

აქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა საქართველოს კანონის პროექტზე„საქართველოს ტყის კოდექსი“. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით განმეორებით საჯაროდ ქვეყნდება კანონპროექტი, რომელიც ა/წ 24 იანვარს გამოქვეყნებული იყო სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, Facebook გვერდსა და სხვა წყაროების საშუალებით. დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართება 2018 წლის 26 თებერვალს 09:30 - 18:00 სთ-ზე, თბილისში, სასტუმრო „რუმსში“ (Rooms Hotel Tbilisi). მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #14. შეხვედრაზე მუხლობრივად იქნება განხილული წარმოდგენილი შენიშვნები და რეკომენდაციები. საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით გთხოვთ, საჯარო განხილვაზე დასწრების მსურველებმა, წინასწარ დაგვიდასტუროთ დასწრება არაუგვიანეს 21 თებერვლისა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე : giorgadze.lika@gmail.com;

გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „საერთაშორისო მნიშვნელობის ბაკურციხე-წნორის (16კმ) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის პროექტის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აგებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 21 თებერვალი, 14:00 საათი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული  შენობა, მისამართი: გურჯაანი, ნონეშვილის გამზირი №13;2018 წელი, 21 თებერვალი, 16:00 საათი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი:  სიღნაღი, დ. აღმაშენებლის ქ. №2.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საკონტაქტო პირები: მაია ვაშაკიძე, ტელ: +995 (593) 32-30-77, ელ. ფოსტა: maya_vashakidze@yahoo.co.uk, გია სოფაძე, ტელ: +995 (599) 93-92-09, ელ. ფოსტა: gia.sopadze@georoad.geგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული  შენობა,  გურჯაანი, ნონეშვილის გამზირი №13;სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა,  სიღნაღი, დ. აღმაშენებლის ქ. №2;საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდი: www.georoad.ge

,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების პროექტის საჯარო განხილვა.

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 12 იანვარს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის დაცვის სამინისტროს მიერ  გაიმართა ,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების პროექტის საჯარო განხილვა. განხილვის პროცესში, მონაწილე პირთა მიერ გამოითქვა გარკვეული შენიშვნები და წინადადებები რომელთა გათვალისწინება მოხდა სამინისტროს მიერ. წარმოგიდგენთ შესწორებულ ,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების პროექტს.გთხოვთ, განიხლოთ წარმოდგენილი პროექტი და შენიშვნები და მოსაზრებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მოგვაწოდოთ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტში მიმდინარე წლის 24 იანვრამდე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ცეკურის“ „ასფალტის საწარმოს“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  ასფალტის წარმოებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ცეკური“დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძეგვის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 20 თებერვალი, 13:00 საათი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. № 7.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ   შპს „ცეკურის“ ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ხიზამბარელის ქ. №1, საკონტაქტო პირი: ბექა ხაბულიანი,  ტელ: +995 (599) 29-77-66.გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60;მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. № 7;შპს „ცეკურის“ ოფისი, ქ. თბილისი, ხიზამბარელის ქ. №1.

ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში, შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიის“ „220 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ხობი-ჯვარი“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  მაღალი ძაბვის (35 კვტ და მეტი) საჰაერო და საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია“დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 20 თებერვალი, 12:00 საათი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ჩხოროწყუ, აღმაშენებლის ქ. №1;2018 წელი, 20 თებერვალი, 15:00 საათი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. წალენჯიხა, სალიას ქ. №5. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ გარემოსდაცვით საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „გამა კონსალტინგს“ არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი №17ა,  საკონტაქტო პირი: ჯუღული ახვლედიანი, ტელ: +995 (032) 260-15-27, ელ. ფოსტა: j.akhvlediani@gamma.ge გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. წალენჯიხა, სალიას ქ. №5;ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ჩხოროწყუ, არმაშენებლის ქ. №1;გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „გამა კონსალტინგის“ ოფისი, ქ. თბილისი, გურამიშვილის  გამზირი  N17ა; ტელ.: +995 (32) 260-15-27

თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გურჯაანი-თელავის (30კმ) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აგებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 21 თებერვალი, 11:00 საათი, თელავის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული  შენობა, მისამართი: ქ. თელავი, ერეკლე II გამზირი №1;2018 წელი, 21 თებერვალი, 13:00 საათი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი:  ქ. გურჯაანი, ნონეშვილის გამზირი. №13.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საკონტაქტო პირები: მაია ვაშაკიძე, ტელ: +995 (593) 32-30-77, ელ. ფოსტა: maya_vashakidze@yahoo.co.uk, გია სოფაძე, ტელ: +995 (599) 93-92-09, ელ. ფოსტა: gia.sopadze@georoad.geგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული  შენობა, ქ. გურჯაანი, ნონეშვილის გამზირი №13;თელავის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული  შენობა, ქ. თელავი, ერეკლე II გამზირი №1;საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდი: www.georoad.ge

ფოთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ „ცემენტის საწარმოს საქმიანობის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  ცემენტის წარმოებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი:  ქ. ფოთი, ლარნაკას ჩიხიდაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 21 თებერვალი, 14:00 საათი, ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის შენობა, მისამართი: ქ. ფოთი, აღმაშენებლის ქ. №12დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №21, საკონტაქტო პირი: გელა ზარნაძე, ტელ: +995 (032) 247-47-47, ელ-ფოსტა: gela.zarnadze@heidelbergcement.geგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (ო32) 272-72-60;შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ოფისი, ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №21;შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ფოთის ცემენტის საწარმოს ოფისი, ქ. ფოთი, ლარნაკას ჩიხი. 

დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG GOLD”-ის „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის (მოედნის გაფართოვება)” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „RMG GOLD”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 20 თებერვალი, 15:00 საათი, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი:  ქ. დმანისი, წმ. ნინოს ქუჩა  №41.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ  შპს RMG GOLD”-ის ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, III - შესახვევი,  საკონტაქტო პირი: მიხეილ კვარაცხელია, ტელ: +995 (599) 58-44-22.გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;შპს „RMG GOLD”-ის ოფისი, ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, III - შესახვევი;შპს „RMG GOLD”-ის ბოლნისის ოფისი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთი;დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. დმანისი, წმ. ნინოს ქუჩა  №41;ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №106.