ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „ექსიმგრუპის“ ფეროშენადნობების წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვების გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს, შპს „ექსიმგრუპმა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა “ფეროშენადნობის წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ მიმდინარეობს პროგრამასთან „აწარმოე საქართველოში“ პროექტის დეტალების შეთანხმება, რის გამოც შპს „ექსიმგრუპი“ ითხოვს 22 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვების გადადებას 2 კვირის ვადით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ გადაიდო თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვახჭირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, 22 ნოემბრის, 12:00 საათზე და ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ვარციხის სკოლის შენობაში, 22 ნოემბრის 15:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვები. პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ 35კვ ძაბვის საჰაერო-საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის - „მეწიეთის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს, შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიამ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა “ელექტროგადამცემი ხაზის „მეწიეთის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი ითვალისწინებს N11საყრდენის განთავსებას კერძო მესაკუთრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მესაკუთრეებთან შეთანხმებული პირობების სამართლებრივი და პროცედურული უზრუნველყოფა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ შეჩერებულია ადმინისტრაციული წარმოება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით და ასევე გადაიდო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიდისთავის საზოგადოებრივ ცენტრში, 20 ნოემბრის, 15:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვა. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „სოლო ენერჯის“ ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 14 ნოემბერს, შპს „სოლო ენერჯიმ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  “ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ პროექტირების პროცესში აუცილებელი გახდა საინჟინრო-გეოლოგიურ და ჰიდროლოგიურ კვლევებთან დაკავშირებული დამატებითი სამუშაოების ჩატარება, ასევე მიწის მესაკუთრეების საკითხების დაზუსტება, რამაც შესაძლოა იმოქმედოს სადერივაციო მილსადენების საპროექტო ტრასის მარშუტზე და გამოიწვიოს გარკვეული ცვლილებები საპროექტო დოკუმენტაციაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ შეჩერებულია ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და  ასევე გადაიდო დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კიტოხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, 16 ნოემბრის, 12:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვა.

14 ნოემბერი 2018 / განცხადება "ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესი" - ს დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე შენიშვნების წარდგენის თაობაზე

წარმოგიდგენთ მთავრობის დადგენილების პროექტს „ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესი“, რომელიც ეფუძნება ევროპარლამენტისა და საბჭოს N 2001/81 და N2004/28 დირექტივებით და ევროკომისიის N470/2009 რეგულაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.გთხოვთ, მიმდინარე წლის 1 დეკემბრამდე, პროექტთან დაკავშირებით  არსებული თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები, წარმოადგინოთ   ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.საკონტაქტო პირი: მაია ბერუაშვილი  Maia.Beruashvili@mepa.gov.ge 

განცხადება, 3 დეკემბერს, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვის შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”მიუნჰაუზენ"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (N0029) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 29 ნოემბრამდე. სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: მარშალ გელოვანის #6), 2018 წლის 3 დეკემბერს, 16 საათზე.

განცხადება 9 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვის გადადების თაობაზე

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ წარმოადგინა „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მასალები და სამინისტროს შუამდგომლობით მიმართა მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს, მესტიის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი საჯარო განხილვის გადადების თაობაზე.აღნიშნულის საფუძველზე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, მესტიის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვის გადადების თაობაზე. საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გეცნობებათ დამატებით.

განცხადება 8, 9 და 14 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვების გადადების თაობაზე

 მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, სამინისტროს წერილობით მიმართა “ზემო იმერეთი - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა რეკონსტრუქციის”, „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდელის 10.6 კმ. – 20.6 კმ, 20.6 კმ. – 29.5 კმ და 29.5 კმ. – 40.9 კმ. მონაკვეთების (ლოტი III; IV; V) მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუტაციისა” და „ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის” პროექტების საჯარო განხილვების  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ტექნიკურ პროექტებში მიმდინარეობს ცვლილებების შეტანა.აღნიშნულის საფუძველზე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა შქმერში,8 ნოემბერს, დაგეგმილი „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდელი 29.5 კმ.–40.9 კმ. მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის, ასევე 9 ნოემბერს, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ უზუნთაში დაგეგმილი „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ-20.6კმ და 20.6კმ-29.5კმ მონაკვეთების მშენებლობა რეკონსტრუქციის და ესპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის და 14 ნოემბერს, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში, “ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის  საჯარო განხილვების გადადების შესახებ.საჯარო განხილვების შესახებ ინფორმაცია გეცნობებათ დამატებით აღნიშნული განცხადება იდება განმეორებით  

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ხაშურში, შპს „ქსენიიას“ ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე „ყვავილის“ ღრუბელის დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქსენიია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ხაშური, ბექაურის ქუჩადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 22 ნოემბერი 15:00 საათი,  ქ. ხაშურის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს, შპს „ქსენიიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე „ყვავილის“ ღრუბლის დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქალაქ ხაშურის მერიის ადმინისტაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 23 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „ჭიორა ჰესის“ 15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

 მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს, შპს "ჭიორა ჰესმა" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  “15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების კიდევ ერთხელ შეჩერების შესახებ.მიმართვაში აღნიშნულია, რომ რომ მიმდინარეობს ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები და დგინდება მიწის მესაკუთრეთა საკითხები, რამაც შესაძლოა იმოქმედოს საპროექტო ტრასის მარშრუტზე და გამოიწვიოს გარკვეული ცვლილებები პროექტის ტექნიკურ დიზაინში.აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ შეჩერებულია ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და  ასევე გადაიდო ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობაში, 8 ნოემბერს, 14:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვა.