ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდა სახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდა სახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ეცერიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის  29 მარტი,  12:00 საათი,  მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ეცერის კულტურის სახლის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 7 მარტს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა „ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდა სახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის“ პროექტის სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეცერის კულტურის სახლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 1 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე ყვავილების ღრუბლის დამზადების საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე ყვავილების ღრუბლის დამზადების საწარმოს ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქსენიია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ხაშური, ბექაურის ქუჩადაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 5 აპრილი 01:00 საათი;  ქ.ხაშურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო2019 წლის 25 თებერვალს, შპს „ქსენიიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა "ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე ყვავილების ღრუბლის დამზადების საწარმოს ექსპლუატაციის" პროექტის განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 1 მაისის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - მდ. საშუალზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (საშუალა 1 ჰესი და საშუალა 2 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. საშუალზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (საშუალა 1 ჰესი და საშუალა 2 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებებიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი: 2019 წლის 19 მარტი, 13:00 საათი, ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხიდისთავის საზოგადოებრივი ცენტის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 21 თებერვალს, შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა მდ. საშუალზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (საშუალა 1 ჰესი და საშუალა 2 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების  პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ჩოხატაურის სოფელ ხიდისთავის  საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 20 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -ქალაქ რუსთავში, ი.მ. ბაირამ გულიევის მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი.მ. ბაირამ გულიევი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.რუსთავი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის 22 მარტი, 13:00 საათი, ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 27 თებერვალს,  ი.მ. ბაირამ გულიევმა სამინისტროში წარმოადგინა -ქალაქ რუსთავში, ი.მ. ბაირამ გულიევის მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტის  სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქალაქ რუსთავში მერიის ადმინისტრაციული  ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 27 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ელექტოგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: - 220 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტოგადამცემი ხაზის ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრა 220/110 კვ ძაბვის ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ და 110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტოგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის, ოზურგეთისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტები დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი: 2019 წლის 12 მარტი, 15:00 საათი, ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტი; სოფ. ნაბეღლავი; ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა2019 წლის 13 მარტი, 12:00 საათი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი; სოფ. ლიხაური; ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა2019 წლის 13 მარტი, 14:00 საათი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი; სოფ. მაკვანეთი; ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 15 თებერვალს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა „220 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტოგადამცემი ხაზის ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრა 220/110 კვ ძაბვის ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ და 110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტოგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ჩოხატაურის სოფელ ნაბეღლავის და ოზურგეთის სოფლების ლიხაურის და მაკვანეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 15 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - 220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ლაჯანური-ლაჯანური ჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: -  ცაგერის მუნიციპალიტეტში ერთჯაჭვა 220კვ ეგხ. „ლაჯანური-ლაჯანური ჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის  მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019  წლის  11 მარტი,  15:00  საათი;  ცაგერის მუნიციპალიტეტი; სოფ. ალპანა; კულტურის სახლის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 15 თებერვალს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა „220კვ ეგხ. „ლაჯანური-ლაჯანური ჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ალპანას კულტურის სახლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 15 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -ქალაქ თბილისში, შპს ,,ელ. სი. ოილის’’ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:-ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ელ. სი. ოილი’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, იუმაშევის N4დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:  2019  წლის  12 მარტი,  13:00  საათი  ქალაქი თბილისი, სამგორის  გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 20 თებერვალს, შპს ,,ელ. სი. ოილმა’’ სამინისტროში წარმოადგინა ქალაქ თბილისში, ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისში, სამგორის  გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 15 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს ,,ხელედულა ენერჯის’’ ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებები

2018 წლის 3 აგვისტოს შპს „ხელედულა ენერჯიმ“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით მიმართა სამინისტროს N9888 განცხადებით და წარმოადგინა “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში, რომელიც 2018 წლის 7 აგვისტოს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე.პროექტთან დაკავშირებით,  კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში, 2018 წლის 19 სექტემბერს ჩანიშნული იყო საჯარო განხილვა,  ქ. ლენტეხის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა  სამინისტროს  ოფიციალურ  ვებგვერდზე თუმცა, რიგი ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით, საჯარო განხილვა არ ჩატარებულა.2018 წლის 27 ნოემბერს,  შპს „ხელედულა ენერჯიმ“ N15222  წერილით მიმართა სამინისტროს საჯარო განხილვის დანიშვნასთან დაკავშირებით. 2018 წლის 6 დეკემბერს  ჩანიშნული იყო საჯარო განხილვა, საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა 2018 წლის 27 ნოემბერს სამინისტროს  ოფიციალურ  ვებგვერდზე. თუმცა, დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მაღალი ინტერესის, ასევე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამინისტროსადმი მომართვის საფუძველზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება საჯარო განხილვის გადადების შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).მიმდინარე წლის 18 თებერვალს,  შპს „ხელედულა ენერჯიმ“ N2417  წერილით მიმართა სამინისტროს საჯარო განხილვის დანიშვნასთან დაკავშირებით. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ კომპანიას აქვს ვალდებულებები, როგორც სახელმწიფოსთან, ასევე ინვესტორებთან, მათ შორის EBRD-ისთან, შესაბამისად, ითხოვა საჯარო განხილვის უმოკლეს ვადაში დანიშვნა.ზემოაღნიშნული  გარემოებებისა და კომპანიის მომართვის საფუძველზე, ასევე, იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა  გაცნობოდა პროექტთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას 2018 წლის 7 აგვისტოდან, ამავდროულად საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებები არ განხორციელებულა. გაცნობებთ, რომ “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება  მიმდინარე წლის 22 მარტს:• 2019 წლის 22 მარტი 12:00 საათი,  დაბა ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის სპორტული კომპლექსის შენობა (სტალინის ქუჩა N1).საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 25 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი     

კოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „თბილსერვის ჯგუფის” თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი - შპს „თბილსერვის ჯგუფი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნორიო - (დიდი ლილოს მიმდებარე ტერიტორია)დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2019  წლის  5 მარტი,  16:00  საათი , სამგორის რაიონი, დიდი ლილოს საჯარო სკოლის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 15 თებერვალს, შპს „თბილსერვის ჯგუფმა” სამინისტროში წარმოადგინა, თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობერბის ცვლილებების პროექტის სკოპინგის განცხადება.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით დიდი ლილოს საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 13 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.