ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ განცხადების საჯარო განხილვა- შპს „აშკავეთი“-ს გაჯის საამქრო

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება- გაჯის საამქრომიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აშკავეთი“მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მარტყოფში ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორია მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს შპს „აშკავეთმა“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარტყოფში, ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჯის საამქროს მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ საქმიანობის გაგრძელების უფლების მისაღებად.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, საქმიანობის გაგრძელების უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზში (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)  გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვის ჩატარების დრო და ადგილი: - 15:00 საათი, 3 დეკემბერისაქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზი (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ადიგენის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ „ადიგენი-გოდერძის“ 33კმ გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წლის 4 დეკემბერი 14:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წარბასთუბნის რიტუალების შენობაშისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „ადიგენი-გოდერძის“ 33კმ გაზსადენის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის“, სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წარბასთუბანში(რიტუალების შენობა) გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 4 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიდანართიshape

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, შპს „გაზპროექტი 2009“-ის p=6 კგ/სმ2 გაზგამანაწილებელი ქსელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გაზპროექტი 2009“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:2018 წლის 4 დეკემბერი 12:00 საათი, ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფელ დიოკნისის კულტურის სახლში.2018 წლის 4 დეკემბერი 15:00 საათი, ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფელი რიყეთის კულტურის სახლში.2018 წლის 5 დეკემბერი 12:00 საათი, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში.2018 წლის 5 დეკემბერი 15:00 საათი, შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაშისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს შპს „ გაზპროექტი 2009“-მ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, p=6 კგ/სმ2 გაზგამანაწილებელი ქსელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი“, სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვები.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 5 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „ექსიმგრუპის“ ფეროშენადნობების წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვების გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს, შპს „ექსიმგრუპმა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა “ფეროშენადნობის წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ მიმდინარეობს პროგრამასთან „აწარმოე საქართველოში“ პროექტის დეტალების შეთანხმება, რის გამოც შპს „ექსიმგრუპი“ ითხოვს 22 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვების გადადებას 2 კვირის ვადით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ გადაიდო თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვახჭირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, 22 ნოემბრის, 12:00 საათზე და ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ვარციხის სკოლის შენობაში, 22 ნოემბრის 15:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვები. პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ 35კვ ძაბვის საჰაერო-საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის - „მეწიეთის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს, შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიამ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა “ელექტროგადამცემი ხაზის „მეწიეთის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი ითვალისწინებს N11საყრდენის განთავსებას კერძო მესაკუთრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მესაკუთრეებთან შეთანხმებული პირობების სამართლებრივი და პროცედურული უზრუნველყოფა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ შეჩერებულია ადმინისტრაციული წარმოება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით და ასევე გადაიდო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიდისთავის საზოგადოებრივ ცენტრში, 20 ნოემბრის, 15:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვა. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „სოლო ენერჯის“ ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 14 ნოემბერს, შპს „სოლო ენერჯიმ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  “ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ პროექტირების პროცესში აუცილებელი გახდა საინჟინრო-გეოლოგიურ და ჰიდროლოგიურ კვლევებთან დაკავშირებული დამატებითი სამუშაოების ჩატარება, ასევე მიწის მესაკუთრეების საკითხების დაზუსტება, რამაც შესაძლოა იმოქმედოს სადერივაციო მილსადენების საპროექტო ტრასის მარშუტზე და გამოიწვიოს გარკვეული ცვლილებები საპროექტო დოკუმენტაციაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ შეჩერებულია ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და  ასევე გადაიდო დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კიტოხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, 16 ნოემბრის, 12:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვა.

14 ნოემბერი 2018 / განცხადება "ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესი" - ს დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე შენიშვნების წარდგენის თაობაზე

წარმოგიდგენთ მთავრობის დადგენილების პროექტს „ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესი“, რომელიც ეფუძნება ევროპარლამენტისა და საბჭოს N 2001/81 და N2004/28 დირექტივებით და ევროკომისიის N470/2009 რეგულაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.გთხოვთ, მიმდინარე წლის 1 დეკემბრამდე, პროექტთან დაკავშირებით  არსებული თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები, წარმოადგინოთ   ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.საკონტაქტო პირი: მაია ბერუაშვილი  Maia.Beruashvili@mepa.gov.ge 

განცხადება, 3 დეკემბერს, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვის შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”მიუნჰაუზენ"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (N0029) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 29 ნოემბრამდე. სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: მარშალ გელოვანის #6), 2018 წლის 3 დეკემბერს, 16 საათზე.

განცხადება 9 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვის გადადების თაობაზე

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ წარმოადგინა „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მასალები და სამინისტროს შუამდგომლობით მიმართა მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს, მესტიის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი საჯარო განხილვის გადადების თაობაზე.აღნიშნულის საფუძველზე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, მესტიის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვის გადადების თაობაზე. საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გეცნობებათ დამატებით.