ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” მიერ „ცაგერის მუნიციპალიტეტში ქვესადგური „ლაჯანური 500/220/100“-ის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ცაგერის მუნიციპალიტეტში ქვესადგური „ლაჯანური 500/220/100“-ის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტი

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge