ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ემკვადრატის პარკის“ მრავალფუნქციური, საცხოვრებელი, სასტუმრო, საგანმანათლებლო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, კომერციული და საოფისე კომპლექსის/უბნის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ემკვადრატის პარკი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი #1

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  28 სექტემბრისა, მისამართზე: .თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge