ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

კოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - 10 000 მ³ ტევადობის (160000 ტ. წლიური ტვირთბრუნვით) ნავთობბაზის (საცავის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი -  შპს ”სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი”

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი - ქ. სამტრედია, ბახტაძის ქუჩა, ჩიხი 1, #23,

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

  • 2019 წლის 29 მარტი, 13:00 საათი, ქ. სამტრედია, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

2019 წლის 6 თებერვალს, შპს ”სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა” სამინისტროში წარმოადგინა „10 000 მ³ ტევადობის (160000 ტ. წლიური ტვირთბრუნვით) ნავთობბაზის (საცავის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის“ სკოპინგის განცხადება.  


“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.


აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. სამტრედიაში, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 2 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge
       
გაზიარება