ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - 2019 წლის 10 აპრილის განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებ


გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 10 აპრილს, სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ნიუ კოქსის’’ ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე.

აღნიშნულ განცხადებაში დაშვებული იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის,  სოფელ ქვედა საქარას ნაცვლად მითითებული იყო სოფელი ქვედა საფარა.  

შესაბამისად განცხადებაში შესწორდა  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი. გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი შესაბამის ლინკზე