ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- მესტიის მუნიციპალიტეტში მდ. ნაკრაზე მშენებარე ჰესის („ნაკრა ჰესი“, სიმძლავრით 7,4 მგვტ) პროექტში შეტანილი ცვლილებების პროექტი (სააგრეგატო შენობის ადგილმდებარეობის ცვლილება)

 
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ნაკრაზე მშენებარე 7,4 მგვტ „ნაკრა ჰესის“ პროექტის ცვლილება (სააგრეგატო შენობის ადგილმდებარეობის ცვლილება)
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აკვაჰიდრო“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნაკი 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge