ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „ენერგოტრანსის“ 500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება.

მიმდინარე წლის 12 თებერვალს შპს “ენერგოტრანსმა“  წარმოადგინა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, „500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე.

 

ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შპს "ენერგოტრანსისთვის" მიწერილ წერილთან (N 3586/01) დაკავშირებით მიმდინარე წლის 12 აპრილს კომპანიამ ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით წარმოადგინა N5446 წერილობითი განმარტება.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 24 აპრილის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge