ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 11 აპრილს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის ანგარიში "ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტის" შესახებ.

 

„საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა“ სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.
 
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge