ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

„სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონის პროექტისა და მისგან გამომდინარე კანონპროექტების საჯარო განხილვა

საჯარო განხილვისთვის ვაქვეყნებთ „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონის პროექტსა და მისგან გამომდინარე ,,გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კანონების პროექტებს.

 

გთხოვთ, პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები, მიმდინარე წლის 15 მაისის ჩათვლით წარადგინოთ ელექტრონულ მისამართზე:  akaki.veltauri@mepa.gov.ge

საჯარო განხილვის დროსა და ადგილს გაცნობებთ დამატებით.

 

საკონტაქტო პირი - აკაკი ველთაური

ტელ. ნომერი: + (995) 591819611

 
გაზიარება