ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - სს „თელასი“-ს "ზემო ვეძისის ქუჩაზე ახლად დასადგმელი მრავალწახნაგოვანი საყრდენი N1-დან ქვესადგურ „საბურთალო-1“- მდე ორჯაჭვიანი 35 კვ სხ „საბურთალო-1“-ის და „საბურთალო-3“-ის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი"

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის  რეკონსტრუქცია  და ექსპლუატაცია

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „თელასი“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 23 მაისამდე , მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge