ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ლასურიაში მდ.ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ლასურიაში მდინარე ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლასურიაში

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge