ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - ქ. ფოთში სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგურის’’ სანიაღვრე წყლების შემკრები სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ,  რომ  2019 წლის 20 თებერვალს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება ქ. ფოთში სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგურის’’ სანიაღვრე წყლების შემკრები სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე (იხ. განცხადების ლინკი).

მიმდინარე წლის 11 აპრილს სამინიტრომ წერილით (N3764/01) მიმართა სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგურს’’ რიგი საკითხების დაზუსტების მიზნით.
აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 8 მაისს სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა’’ სამინისტროში წარმოადგინა დაზუსტებულია ინფორმაცია. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, დამატებითი ინფორაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge