ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ „სხალთა ჰესი“-ს ქვესადგურის „შუახევი ჰესი“-ს ქვესადგურთან დამაკავშირებელი 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტში შეტანილი ცვლილებები

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტები

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 24 მაისამდე , მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge