ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,გზამშენი 18’’ -ის წიაღისეული საწვავის საცავის ექსპლუატაციის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წიაღისეული საწვავის (დიზელი და ბიტუმი)  საცავის  ექსპლუატაციის პროექტი;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,გზამშენი  18’’;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დვაბზუ;
დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge