ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „გრინ პიკის“ პოლიეთილენის ფენების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ფენების გადამუშავება (ნარჩენების აღდგენა)
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გრინ პიკი“  
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტოქარხნის ტერიტორია, ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge