ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში, შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიის“ „220 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ხობი-ჯვარი“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  მაღალი ძაბვის (35 კვტ და მეტი) საჰაერო და საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 20 თებერვალი, 12:00 საათი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ჩხოროწყუ, აღმაშენებლის ქ. №1;

2018 წელი, 20 თებერვალი, 15:00 საათი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. წალენჯიხა, სალიას ქ. №5.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ გარემოსდაცვით საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „გამა კონსალტინგს“ არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი №17ა,  საკონტაქტო პირი: ჯუღული ახვლედიანი, ტელ: +995 (032) 260-15-27, ელ. ფოსტა: j.akhvlediani@gamma.ge

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. წალენჯიხა, სალიას ქ. №5;
  • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ჩხოროწყუ, არმაშენებლის ქ. №1;
  • გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „გამა კონსალტინგის“ ოფისი, ქ. თბილისი, გურამიშვილის  გამზირი  N17; ტელ.: +995 (32) 260-15-27
გაზიარება