ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ 110 კვ. ელექტრო გადამცემი ხაზის ,,ახმეტა-თელავი-წინანდალი-მუკუზანი-გურჯაანის’’ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ. ელექტრო გადამცემი ხაზის ,,ახმეტა-თელავი-წინანდალი-მუკუზანი-გურჯაანის’’ მშენებლობა და ექსპლუატაცია
 საქმიანობის განმახორციელებელი: -სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  გურჯაანის, თელავის, ახმეტას მუნიციპალიტეტები.


დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი: 
 2019 წლის  23 იანვარი,  11:00 საათ        ქ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
2019 წლის  23 იანვარი,  14:00 საათი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუკუზანის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
2019 წლის  23 იანვარი,  17:00 საათი   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. კალაურის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.

2019 წლის  24 იანვარი,  11:00 საათი   თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. წინანდალის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
2019 წლის  24 იანვარი,  14:00 საათი  თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. შალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
2019 წლის  24 იანვარი,  17:00 საათი      ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.

2019 წლის  25 იანვარი,  11:00 საათი  თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. იყალთოს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. 
2019 წლის  25 იანვარი,  14:00 საათ    ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფ. ზემო ხოდაშენის საჯარო სკოლის შენობა.
2019 წლის  25 იანვარი,  17:00 საათი    ახმეტის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2018 წლის 31 დეკემბერს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა 110 კვ. ელექტრო გადამცემი ხაზის ,,ახმეტა-თელავი-წინანდალი-მუკუზანი-გურჯაანის’’ მშენებლობა და ექსპლუატაციის  პროექტზე სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, გურჯაანის, თელავის, ახმეტას მუნიციპალიტეტებში  გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოები ნებისმიერ წარმომადგენელს.
 
პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 25 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.


ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 


გაზიარება