ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება -ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (300 000 მ3  სამეწარმეო მიზნით) მოპოვება;
ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიმდებარე ტერიტორია;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 19 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa