ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - კასპის რ-ნ სოფ. იდლეთის ტერიტორიაზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სარწყავი სისტემის მოწყობა 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს. ზ.ზ. ჯგუფი 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის რ-ნ სოფ. იდლეთი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge