ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

მინისტრის მოადგილე

გიორგი ხანიშვილი

მინისტრის პირველი მოადგილე

დაბადების თარიღი

16.07.1960 წ

 

განათლება
1979 – 1984 წწ
მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია, ინჟინერ-ეკონომისტი, მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამუშაო გამოცდილება

06.02.2019 - დან დღემდე

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე

 

15.12.2017 - დან - 06.02.2019 მდე
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

2016 - 2017 წწ 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე


2015 – 2016 წწ
სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ გენერალური დირექტორი


2015 – 2015 წწ
სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი


2014 – 2015 წწ
სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე

 

2014 – 2014 წწ
სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი

 

2012 – 2014 წწ
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ დირექტორის მოადგილე

2010 – 2010 წწ
სს „სილქნეტი“ ოპერატიული მართვის დირექტორი

2006 – 2010 წწ
„საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანია“ ოპერატიული მართვის დირექტორი

2006 – 2006 წწ
„საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანია“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

2005 – 2006 წწ
შპს „სილქროუდი“ ბათუმის პორტის შესყიდვების პროექტის მენეჯერი

2004 – 2005 წწ
შპს „აგროსისტემები“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

2001–2004 წწ
სახელმწიფო მარეგულირებელი საბჭო - თავმჯდომარე, დირექტორი/კომერციული დირექტორი

 

1998 – 2000 წწ
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე

1998 – 1998 წწ
შპს „ნავ-2000“ დირექტორი

1997 – 1997 წწ
სს „ბაგრატიონი 1882“ (შამპანიურის ქარხანა) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

1995 - 1997 წწ
სს „ენისელი“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

1993 – 1995 წწ
საწარმოო გაერთიანება „თბილთამბაქო“ გენერალური დირექტორის მოადგილე ეკონომიკის დარგში

1984 – 1992 წწ
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო - ეკონომიკური ფაკულტეტის ლექტორი

1985 – 1988 წწ
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი - ფასებისა და ტარიფების განყოფილება უმცროსი ეკონომისტი

1978 – 1979 წწ
მცხეთის სარემონტო - სამშენებლო ორგანიზაცია - მუშა

1977 – 1978 წწ
ფცის საბჭოთა მეურნეობა - მუშა


პერსონალური ინფორმაცია
მეუღლე და 2 შვილი