ძებნა

მინისტრის მოადგილე

ხატია წილოსანი

მინისტრის მოადგილე

დაბადების თარიღი
10.10.1984 წ

 

განათლება
2002-2006 წწ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბაკალავრის ხარისხი

 

2006–2010 წწ
საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი საქართველოს უნივერსიტეტი

პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი

 

სამუშაო გამოცდილება

06.02.2019 - დან დღემდე

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის  მოადგილე

 

12.2017 წლიდან – 06.02.2019 მდე
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2012 – 2017 წწ
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2012 – 2012 წწ
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2012 – 2012 წწ
ევროინტეგრაციის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2011 – 2012 წწ 
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)


ენები
ქართული

ინგლისური

რუსული


კომპიუტერული უნარები

MS WordMS 
Excel
Power Point 
MS Outlook
Internet