#

ლევან დავითაშვილი: „კლიმატის ცვლილების შერბილებისთვის, ეკონომიკაში უნდა გამოვიყენოთ მეტი თანამედროვე, უფრო გონივრული ტექნოლოგია“

„21-ე საუკუნის მთავარ გამოწვევად, ბევრ სხვა გამოწვევასთან ერთად, კლიმატის ცვლილება რჩება. კლიმატის ცვლილების შერბილება არის თითოეული ქვეყნის ვალდებულება. საქართველო პარიზის შეთანხმების მონაწილეა. ჩვენმა ქვეყანამ უკვე დაამტკიცა ამბიციური ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი,  კლიმატის ცვლილების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ევროკავშირის ქვეყნები თანხმდებიან, რომ მათ აქვთ აღებული მაქსიმალური პასუხისმგებლობა კლიმატის ცვლილების შერბილების კუთხით.  ჩვენ განვაცხადეთ, რომ 2024 წლისთვის ჩვენ ვაპირებთ ევროკავშირში განაცხადის გაკეთებას, შესაბამისად, საქართველოც იზიარებს ამ პასუხისგებლობას, რომლის ნაწილია, რომ  2030 წლისთვის, ჩვენ 35% უპირობოდ უნდა შევამციროთ სათბურ აირების ემისია. თუმცა,  საქართველო მზად არის და ევროპელ პარტნიორებთან ერთდ მუშაობს იმაზე, რომ ჩვენ  შევუერთდეთ მწვანე შეთანხმებას და გავხდეთ კარბონეიტრალური ქვეყანა.  თუმცა,  რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ  დონორებთან ერთად გვექნება ბევრი სამუშაო.საბოლოოდ, როცა კლიმატის ცვლილებაზე ვსაუბრობთ, ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ ეკონომიკაში უნდა გამოვიყენოთ მეტი თანამედროვე, უფრო გონივრული ტექნოლოგია. 7 დარგის მიხედვით, განსაზღვრულია თანამედროვე გონივრული ტექნოლოგიების დანერგვა, რათა ეკონომიკური განვითარება იყოს მდგრადი, კლიმატის ცვლილებაზე ზემოქმედება იყოს მინიმალური. სატყეო სექტორის განვითარებით, ალტერნატიული ენერგიების გამოყენებით ჩვენ უნდა მოვახერხოთ კლიმატის ცვლილების შერბილება, რაც  უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა“, - განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა დარგის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის - „გარემოს დაცვა და სოფლის განვითარება 2030“ პრეზენტაციაზე.  პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით, მთავრობის ათწლიანი გეგმის ფარგლებში, სამინისტროები საკუთარი მიმართულების ხედვებს წარადგენენ.
#

ლევან დავითაშვილი: „ნარჩენების მართვას, საზოგადოების ჩართულობასთან ერთად, სახელმწიფოს მხრიდან სწორი პოლიტიკა სჭირდება“

„ნარჩენების მართვას, საზოგადოების ჩართულობასთან ერთად,  სახელმწიფოს მხრიდან სწორი პოლიტიკა სჭირდება. სწორი პოლიტიკა გულისხმობს ნარჩენების მართვის კუთხით ახლებურ მიდგომას - ნარჩენების მართვა უნდა იყოს ეკონომიკის ნაწილი. როცა ვსაუბრობთ ეკონომიკის განვითარებაზე, აქ მნიშვნელოვანია მწვანე და ცირკულარული ეკონომიკის  პრინციპების დანერგვა. ეს გულისხმობს იმას, რომ პრევენციის მიზნით, 2030 წლისთვის, რიგი ნარჩენების შემცირებისთვის, მუნიციპალიტეტების დონეზე სეპარირების სრულად დანერგვა უნდა მოხდეს. ასევე მნიშვნელოვანია, დამაბინძურებელი ნარჩენების წარმომქმნელი კომპანიებისთვის წარმოებას გაფართოებული ვალდებულების გაჩენა, ანუ, მნიშვნელოვანი ხდება კერძო სექტორის ჩართულობა, რომ მათ მიერ წარმოებული ნარჩენი,  ნედლეული გახდეს. ქვეყანამ, 30 წლის განმავლობაში, ცირკულარულობის გზით, ძირითადი ნარჩენების მართვას უნდა მიაღწიოს“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა დარგის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის - „გარემოს დაცვა და სოფლის განვითარება 2030“ პრეზენტაციაზე. 
#

ლევან დავითაშვილი: „იმ შემთხვევაში თუ გავაორმაგებთ ინვესტიციებს, ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი აგროსასურსათო სექტორიდან 3 მილიარდი დოლარის ექსპორტი იქნება“

 „აბსოლუტურად რეალურია, რომ ქვეყანამ აგროსასურსათო სექტორიდან 3 მილიარდი დოლარის შემოსავლები მიიღოს. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა, 300-დან 400 მილიონ დოლარამდე ღირებულების პროდუქციის იმპორტჩანაცვლება მოახდინოს, რის შედეგადაც, სავაჭრო ბალანსი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. ჩვენ დავიწყეთ იმპორტის ზრდის გაჩერება და საბოლოოდ, საქართველოს ეკონომიკაში, ნეტო ექსპორტი აგროსასურსათო სექტორიდან, 2030 წლისთვის, 2 მილიარდი დოლარი იქნება. ეს არის დამატებითი შემოსავლები კომპანიებისთვის, ბიზნესისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისათვის”, - განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დარგის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის - „გარემოს დაცვა და სოფლის განვითარება 2030“ პრეზენტაციაზე.
#

ლევან დავითაშვილი: „მიზნობრივი საგრანტო პროექტების მხარდასაჭერად, მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან, 3 მილიარდი ლარი იქნება გამოყოფილი“

„ყველაფრისთვის საჭიროა ინვესტიციები. სახელმწიფოს თანადაფინანსების გარეშე არაფერი გამოვა. დღეს, პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა, რომ უპრეცედენტოდ გაიზრდება სოფლის მეურნეობის დაფინანსება მიზნობრივი საგრანტო პროექტების მხარდასაჭერად, მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილი იქნება 3 მილიარდი ლარი. ეს ნიშნავს, რომ კერძო სექტორი, თავის მხრივ, მოახდენს 4 მილიარდი ლარის მობილიზებას. შემდეგი 9 წლის განმავლობაში, პირდაპირი ინვესტიციის სახით, მხოლოდ ძირითად საშუალებებში  მიმართული იქნება 7 მილიარდი ლარის ინვესტიცია, იმისთვის, რომ ჩვენი ამბიციური მიზნები იქნას მიღწეული. ჩვენ გვექნება სისტემური პროექტები საკრედიტო რესურსებზე წვდომის კუთხით“, -  განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა  დარგის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის - „გარემოს დაცვა და სოფლის განვითარება 2030“ პრეზენტაციაზე.საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით, მთავრობის ათწლიანი გეგმის ფარგლებში, სამინისტროები საკუთარი მიმართულების ხედვებს წარადგენენ.
#

ლევან დავითაშვილი: „ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმა, რომ თვითუზრუნველყოფა მაქსიმალურად გავზარდოთ“

„ჩვენ ვისაუბრეთ თვითუზრუნველყოფაზე. სოფლის მეურნეობაში გვაქვს მიმართულებები, რომელთა საექსპორტო პოტენციალი მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენი ძირითადი სასურსათო კატეგორიები, ხორცპროდუქტებში,  რამდენიმე მიმართულებისგან შედგება.  ეს არის საქონლის, ღორისა და ფრინველის ხორცი. არ ვსაუბრობთ ცხვრის ხორცზე, რამდენადაც ქვეყანაში ცხვრის ხორცის მოხმარება ნაკლებია, თუმცა, საქართველო მნიშვნელოვანი ექსპორტიორია როგორც ცხვრის ხორცის, ისე ცოცხალი ცხვრის.ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმა, რომ თვითუზრუნველყოფა მაქსიმალურად გავზარდოთ. ჩვენ ვაორმაგებთ  ხორცის წარმოებას და ვზრდით წარმოებას რძის მიმართულებით, სადაც თვითუზრუნველყოფის მიმართულებით უკეთესი სიტუაცია გვაქვს. დღეისათვის, საქართველო იმპორტულ რძის პროდუქტებზეა დამოკიდებული. 2030 წლიდან, საქართველო გახდება რძის პროდუქტების ექსპორტიორი ქვეყანაც.როდესაც ვსაუბრობთ ეკონომიკაზე და ეკონომიკურ მონაცემებზე, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ეს არის საექსპორტო მაჩვენებელი. სოფლის მეურნეობა ჩვენი მთლიანი ექსპორტის მნიშვნელოვან წილს წარმოადგენს. საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქტების ღირებულებაში, თითქმის 1/3 სოფლის მეურნეობაზე მოდის. ჩვენი ამბიციაა, რომ სოფლის მეურნეობა იყოს ნეტო ექსპორტიორი და ამ ამოცანას ჩვენ უახლოესი 2 წლის პერსპექტივაში მივაღწევთ. ამას მოწმობს ის სტატისტიკა და ტენდენციები, რომელიც 2012 წლიდან აგროსასურსათო  სექტორის სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესების მიხედვით გვაქვს“, - განაცხადა  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა დარგის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის - „გარემოს დაცვა და სოფლის განვითარება 2030“ პრეზენტაციაზე.
#

ლევან დავითაშვილი: „საქართველოში წარმოებული პროდუქცია უნდა იყოს აბსოლუტურად კონკურენტუნარიანი და ისეთი ფორმით მიწოდებული ბაზარზე, რომელსაც თანამედროვე სტანდარტები და თანამედროვე მოთხოვნები ითვალისწინებს“

„გარემოს დაცვა და სოფლის  განვითარება 2030“ - გრძელვადიანი ხედვა დღეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა წარადგინა. მინისტრმა განვითარების ხედვის მიმართულებებზე დეტალურად ისაუბრა.„ჩვენ გვჭირდება პირველადი წარმოების დასაბინავებლად შესაბამისი გადამმუშავებელი სიმძლავრეები, შემნახველი ინფრატრუქტურა, შესაფუთი ინფრასტრუქტურა და შესაბამისი ინვესტიციები,  რადგან საქართველოში წარმოებული  პროდუქცია უნდა იყოს აბსოლუტურად კონკურენტუნარიანი და ისეთი ფორმით მიწოდებული ბაზარზე, რომელსაც თანამედროვე სტანდარტები და თანამედროვე მოთხოვნები ითვალისწინებს“, -განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.აგრარული დარგის მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში, ქვეყანაში ფუნქციონირებს თანამედროვე მეურნეობები და საწარმოები;  სოფლის მეურნეობაში ჩართული მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომია იაფი ფულადი რესურსი, რაც უფრო მიმზიდველს ხდის დარგში ინვესტირებას.  სოფლის მეურნეობის განვითარების  გრძელვადიანი გეგმით, გათვალისწინებულია შემნახველი და გადამმუშავებელი მეურნეობების მეტი მხარდაჭერა; უახლოესი 10 წლის განმავლობაში, დარგში 1,7 მილიარდი ლარის ინვესტირებაა დაგეგმილი, საიდანაც სახელმწიფოს წილი 700 მილიონზე მეტია. შედეგად, ქვეყანაში კიდევ მეტად გაიზრდება ადგილობრივი წარმოება. დღეისათვის, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამმუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესების გაუმჯობესების მიმართულებით, მიმდინარე საკრედიტო პორტფელი 1,3 მლრდ ლარამდეა, რაც 22-ჯერ აღემატება  2012 წელს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებულ  საკრედიტო პორტფელს (57 მილიონ ლარს).  სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლის განვითარების სააგენტოს   პროგრამების ფარგლებში,  შექმნილია/გადაიარაღებულია და ფუნქციონირებს 1000-ზე მეტი საწარმო. 
#

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო მუშაობს კანონზე „ნადირობისა და სანადირო სახეობათა მართვის შესახებ“, რომლის ამოქმედების შემდეგ, ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება მონადირეთა სერტიფიცირება, რაც ბრაკონიერობის შემცირებას შეუწყობს ხელს

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო მუშაობს კანონზე „ნადირობისა და სანადირო სახეობათა მართვის შესახებ“,რომლის ამოქმედების შემდეგ, ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება მონადირეთა სერტიფიცირება, რაც ბრაკონიერობის შემცირებას შეუწყობს ხელსსააგენტო ფლორისა და ფაუნის, კავკასიის ენდემური და იშვიათი სახეობების გამრავლებისა და პოპულაციის აღდგენის მიმართულებით აქტიურ მუშაობას აგრძელებს. სააგენტოს სამომავლო გეგმაა, ფაუნის ენდემურ სახეობათა გენეტიკური კოდის დადგენა და მარკირების სისტემის შემოღება, რაც  მონიტორინგის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია.გარდა ამისა, სააგენტოში მდინარეების დათევზიანებისთვის მდინარის კალმახის ლიფსიტების წარმოება,  წლიურ 1 მლნ ცალამდე გაიზრდება.ასევე,  ყოველწლიურად,  5 000 ფრთაზე მეტი კოლხური ხოხბის, კაკბის, გნოლისა და სხვა სახეობათა გამრავლება განხორციელდება ბუნებაში გაშვებისა და სამონადირეო მეურნეობებისთვის მიწოდებისთვის. სააგენტო, ველურ ბუნებაში აღდგენის მიზნით, წლიურად, ჭალის ტყისა და „წითელი ნუსხის“ არანაკლებ 200 000 ნერგს გამოიყვანს.