#

ოთარ შამუგია: „10 წლის წინ, ჩვენ არცერთი ონლაინ მონიტორინგის სადგური არ გვქონდა, დღეს უკვე 10 ასეთი სადგური მოქმედებს ქვეყნის მასშტაბით და წელს კიდევ 9 სადგური დაემატება

„2015 წლის შემდგომ, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ჰაერის ხარისხის მართვის თანამედროვე სისტემის ჩამოყალიბებისთვის. ჩამოყალიბდა ევროპულ დირექტივებთან შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩო. განვითა...
#

მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ტარდება სურსათის უვნებლობის ვეტერინარიის და ფიტოსანიტარიის მიმართულებით

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ, „მინისტრის საათის“ ფორმატში პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას, სურსათის უვნებლობის კუთხით სახელმწიფო კონტროლის გაზრდის მნიშვნელო...
#

ოთარ შამუგია: „ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად, დარგში მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა“

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ოთარ შამუგიამ, პარლამენტში, „მინისტრის საათის“ ფორმატში გამოსვლისას, მეღვინეობა-მევენახეობის დარგის წარმატებებზე ისაუბრა. &...
#

ოთარ შამუგია: „ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ათეულში სტაბილურად დამკვიდრდა აშშ, ჩინეთი და ევროპის ქვეყნები“

„ქართული ღვინოპროდუქცია წარმოდგენილი იყო ყველა მნიშვნელოვან საერთაშორისო გამოფენაზე, კონკურსსა და ფესტივალზე, საერთაშორისო ღვინის კონფერენციებზე, მოეწყო ათეულობით მედიატური ღვინის პროფესიონალები...
#

ოთარ შამუგია: „ხარისხიანი სათესლე და სარგავი მასალის გამოყენება ხელს შეუწყობს სასურსათო უსაფრთხოების მაჩვენებლების გაუმჯობესებას“

სათესლე და სარგავი მასალის სერტიფიცირების სისტემის ჩამოყალიბებაზე, ადგილობრივ ბაზარზე ხარისხის დონის ამაღლებასა და მოსავლიანობის გაზრდაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ოთარ შამუგიამ ...
#

ოთარ შამუგია: „სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში ყოველწლიურად მიმდინარეობს საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან და ნორმებთან ჰარმონიზებული ახალი კვლევის მეთოდების დანერგვის პროცესი"

 „ბოლო წლებში, ლაბორატორიაში განახლდა 150 და დაინერგა 98 ახალი სტანდარტი. დაგეგმილია სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიისთვის რეფერენს სტატუსის მიღება, რომელიც მოახდენს სადაო კვლე...
#

ოთარ შამუგია: „სისტემური რეგისტრაციის პარალელურად, ვგეგმავთ მიწის კონსოლიდაციის საპილოტე პროექტის განხორციელებას”

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ოთარ შამუგიამ საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას ისაუბრა სამინისტროს უწყებაში 2020 წელს შექმნილ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის...