#

„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების კანონპროექტი მთავრობამ დღეს გამართულ სხდომაზე მოიწონა

„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილებები შევიდა. „ვაზისა და ღვინის შესახებ“ კანონში ტერმინთა განმარტებას დაემატა ახალი პროდუქტები: „ღვინისეული სასმელი“ - ღვინის ბაზაზე დამზადებული ალკოჰოლიანი  სასმელი, რომლის მოცულების არანაკლებ 50%-ისა შედგება ღვინისაგან, სპირტშემცველობა კი 3,5%-დან-14,5%-მდეა და „დეალკოჰოლიზებული ღვინო“ - ღვინო, რომელიც მიიღება დეალკოჰოლიზაციის გზით და სპირტშემცველობა  0,5%-დან 15%-მდეა.  სარეალიზაციოდ განკუთვნილი, სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებული ღვინისეული სასმელის ეტიკეტირება სავალდებულოა.  კანონში შესული ცვლილებება ეხება ბრედსაც; მასში სპირტშემცველობის დაშვებული მაჩვენებელი არ უნდა იყოს 36%-ზე ნაკლები, ნაცვლად დღემდე დადგენილი 37.5%-ზე ნაკლებისა. ცვლილებებით, 2023 წლის 1 იანვრიდან, სავალდებულო ხდება ყველა ალკოჰოლიანი სასმელისა და სპირტის სერტიფიცირება. დღემდე, სავალდებულო სერტიფიცირებას ექვემდებარებოდა მხოლოდ დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო და დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების სპირტიანი სასმელი, ხოლო სხვა ნებისმიერი ალკოჰოლიანი სასმელის სერტიფიცირება ნებაყოფლობით იყო.  ამასთან ერთად, „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შესული ცვლილებებით,  დაზუსტდა ადმინისტრაციულ სახდელთა ოდენობა. საკანონმდებლო ცვლილებები ღვინის საერთაშორისო ბაზრების მოთხოვნებისა და ევროკავშირის რეგულაციების გათვალისწინებით, ასევე ქართული ღვინის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდა.
#

სახელმწიფო პროგრამის „დანერგე მომავალი“ მოქმედების არეალი ფართოვდება

დღეს გამართულ სხდომაზე, საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამაში „დანერგე მომავალი“ ცვლილებები დაამტკიცა. ცვლილებების თანახმად, პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელ არეალზე არსებული შეზღუდვა მოიხსნა. შესაბამისად, ბაღების გასაშენებლად თანადაფინანსება შესაძლებელია სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით.  პროგრამაში ცვლილებებით დაზუსტდა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების ან/და ჭის/ჭაბურღილის/წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის დასაფინანსებელი ჰექტრებისა და თანადაფინანსების მოცულობა. ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს დაუფინანსდებათ ვაშლის, მსხლისა და ბლის ბაღებისთვის განკუთვნილი სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის ღირებულების არაუმეტეს 10%, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივების, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებისა და მაღალმთიანი დასახლებების შემთხვევაში – არაუმეტეს 20%, კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსდება არაუმეტეს 50 ჰა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობა. ჭის/ჭაბურღილის (მათ შორის, სატუმბი სადგურის) მოწყობის შემთხვევაში კი, თანადაფინანსება მოხდება  ღირებულების არაუმეტეს 50%-ისა (ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 15,000 ლარისა), ხოლო სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივების, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებისა და მაღალმთიანი დასახლებების შემთხვევაში − არაუმეტეს 60%-ისა (ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 18,000 ლარისა).
#

თუშეთში ბიოსფერული რეზერვატი დაარსდება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაბანეურში გამართულ სიმპოზიუმზე „სამი ალაზნის ბიოსფერული რეზერვატის ნომინაცია UNESCO-ში და რეგიონის შემდგომი განვითარება“, საქართველოში რიგით მეორე ბიოსფერული რეზერვატის დაარსებას ჩაეყარა საფუძველი. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მიხეილ ზუკოვის ფონდთან და კავკასიის რეგიონულ გარემოსდაცვით ცენტრთან (REC Caucasus) პარტნიორობით, ასევე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ახორციელებს პროექტს „თუშეთის ბიოსფერული რეზერვატის დაარსება აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატურად მოწყვლად რეგიონში, კახეთში - დოკუმენტის მომზადება ნომინაციისთვის“.  „საქართველოში იქმნება ბიოსფერული რეზერვატები, რომლებიც ადამიანისა და ბუნების ჰარმონიული თანაცხოვრების საფუძველია და საშუალებას იძლევა, ეკოტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოების პოტენციალი მაქსიმალურად სწორად გამოვიყენოთ. ეს ყოველივე კი, აისახება ადგილობრივი მაცხოვრებლების კეთილდღეობაზე, მათი ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე, რაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთი უპირველესი მიზანია. საქართველო პირველი ქვეყანაა რეგიონში, სადაც ერთდროულად ორი ბიოსფერული რეზერვატი დაარსდება: სამი ალაზნის ბიოსფერული რეზერვატი თუშეთში და დედოფლისწყაროს ბიოსფერული რეზერვატი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში”, - განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, იური ნოზაძემ. სოფელ ბაბანეურში გამართულ სიმპოზიუმზე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა სტუმრებს ბიოსფერული რეზერვატების შესახებ მომზადებული ინფორმაცია წარუდგინეს. დასკვნით ნაწილში პანელური დისკუსია გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო გეგმარებითი ბიოსფერული რეზერვატებიდან ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა-ბაზრობაც.  „მოხარული ვარ, რომ, პანდემიის მიუხედავად, შევძელით ამ უმნიშვნელოვანესი ღონისძიების ჩატარება. ჩვენ შევაგროვეთ ხელმოწერები UNESCO-ში ბიოსფერული რეზერვატების ნომინაციის მხარდასაჭერ წერილზე. ის, რომ საქართველოში ორი ტერიტორია მიიღებს ბიოსფერული რეზერვატის სტატუსს, მთელი რეგიონისთვის უმნიშვნელოვანესია. ევროპის სხვადასხვა ბიოსფერული რეზერვატის მაგალითები გვაჩვენებს, თუ რა სარგებელს იღებს ადგილობრივი მოსახლეობა მათი არსებობით”, - განაცხადა  მიხეულ ზუკოვის ფონდის წარმომადგენელმა, ანია ზელცერმა.
#

ლევან დავითაშვილმა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ანასეულის ბაზა დაათვალიერა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ანასეულის ბაზა დაათვალიერა. მინისტრი ახლად შექმნილი მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის მესამე დონის ლაბორატორიაშიც იმყოფებოდა, რომელიც მცენარეთა დაავადებების და მავნებლების გამოვლენის, ასევე მწერების ბუნებრივი მტრების გამრავლების მიმართულებით იმუშავებს. ლაბორატორიაში განხორციელდება აზიური ფაროსანას ბიოლოგიის შესწავლა და ბიოლოგიური აგენტების ძიება. ფერმერებს საშუალება ექნებათ, ადგილზე მიიღონ ინფორმაცია მცენარეთა მავნებელ-დაავადებების და მათთან ბრძოლის ღონისძიებების შესახებ.  ანასეულის ბაზაზე განთავსებულია ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგის სურსათისა და მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის დიაგნოსტიკის ცენტრი, ჩაის და სუბტროპიკული კულტურების საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთები, სათბურები და ორანჟერეები, სადაც მიმდინარეობს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გამოცდა, სამეურნეო მაჩვენებლების საბოლოო შეფასება და კონკრეტული რეგიონისთვის ადაპტირებული, მავნებელ-დაავადებათა მიმართ გამძლე, მაღალპროდუქტიული ჯიშების შერჩევა-გავრცელება. ბაზაზე უკვე გამოყვანილია და ფერმერებს ახალი პლანტაციების გასაშენებლად გადაეცემათ ჩაის ახალი, სელექციური ჯიშის „კოლხიდა” 15 000-მდე მაღალი კატეგორიის ნერგი
#

ლევან დავითაშვილი შპს „გეოპლანტის“ ჩაის გადამმუშავებელ საწარმოში მუშაობის პროცესს გაეცნო

 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „გეოპლანტის“ ჩაის გადამმუშავებელ საწარმოში მუშაობის პროცესს გაეცნო. საწარმო, რომლის ერთჯერადი, პაკეტირებული ჩაის  წარმოება წელიწადში 150 ტონაა, შეღავათიანი აგროკრედიტით სარგებლობს; სესხის ოდენობა 3 მილიონამდე  ლარია. პროდუქციის რეალიზება როგორც  შიდა, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე ხდება. თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ საწარმოში 20 ადამიანია დასაქმებული. შპს „გეოპლანტი“  ქართული ჩაის „გურიელი“  მწარმოებელი კომპანიაა.„ამ კომპანიას დიდი პოტენციალი აქვს არამხოლოდ შიდა ბაზარზე იმპორტის ჩანაცვლების, არამედ ექსპორტზე იმ პოზიციების აღდგენის, რომელიც ქართულ ჩაის ჰქონდა. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფოს თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგად, ბოლო წლებში, ჩაის წარმოება იზრდება; რეაბილიტირებული პლანტაციები გვაძლევს ახალ სანედლეულო ბაზას, რაც იმედს გვაძლევს, რომ ჩვენ, ეტაპობრივად, ბაზარზე ქართული ჩაის პოზიციების აღდგენას შევძლებთ”,  - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.გურიის რეგიონში, „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ პროექტის ფარგლებში,  ჯამში,  44 მლნ ლარის ღირებულების 400-ზე მეტი სესხია გაცემული; სოფლის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება 7,8 მლნ ლარს აღემატება. 
#

ლევან დავითაშვილი ქართული ჩაის მწარმოებლებს შეხვდა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი მეჩაიე ფერმერებსა და ჩაის გადამმუშავებელი საწარმოების ხელმძღვანელებს შეხვდა. შეხვედრა გაიმართა გურიაში, სოფელ ანასეულში, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტში, რომელსაც დაარსებიდან 90 წელი შეუსრულდა. „ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი მეწარმეებთან და ასოციაციის წევრებთან, სადაც ყურადღება დარგის პერსპექტივაზე გავამახვილეთ. საქართველოში ჩაის კულტურას თითქმის 200 წლიანი ისტორია აქვს, თუმცა, ბოლო წლებში, ახალ კონკურენტულ გარემოში, ეს მრეწველობა მნიშვნელოვნად დაზარალდა. კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მხრიდან თანადგომით, ჩაი შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქცია მზარდი საექსპორტო დინამიკის პირობებში, რომელიც აგროსასურსათო მიმართულებით გვაქვს; თუმცა, ამას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი მუშაობა სჭირდება. ამ კუთხით ჩვენ პოლიტიკაშიც გვექნება მნიშვნელოვანი ცვლილებები; პირობა მივეცით დარგის წარმომადგენლებს და სამინისტროში უკვე დამუშავებულია ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი, რომელსაც, შეჯერების შემთხვევაში, მთავრობა დაამტკიცებს. რეგლამენტი მოაწესრიგებს ჩაის და ჩაისგან დამზადებული პროდუქციის რეალიზაციის წესებს, რათა სამართლიანი კონკურენტული გარემო შეიქმნას", - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა, ლევან უჯმაჯურიძემ ჩაის კულტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის საქმეში ცენტრის მიერ ახალი ლაბორატორიის მოწყობის შესახებ ისაუბრა, რომელიც ფერმერებს დაეხმარება ჩაისა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაავადებებისა და მავნებლების გამოვლენასა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში.შეხვედრაზე, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის „ქართული ჩაი“ მენეჯერმა, ლევან უროტაძემ, დეტალურად ისაუბრა პროგრამაში შესული იმ ცვლილებების შესახებ, რომლითაც სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო დაფინანსების ოდენობები გაიზარდა. დღეისათვის, პროგრამის ფარგლებში, 1,547 ჰა გაველურებული ჩაის პლანტაციაა რეაბილიტირებული.გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, ჯუმბერ მარუაშვილმა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) სპეციალისტების მიერ მომზადებული კვლევა „ჩაის სექტორის მიმოხილვა საქართველოში“ გააცნო. შეხვედრას გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი სახოკია, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ხატია წილოსანი და სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი ილია თამარაშვილი ესწრებოდნენ. 
#

ლევან დავითაშვილი: „ჩაის პლანტაციების აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის, საგრანტო დახმარებები და 90 პროცენტიანი თანადაფინანსება ხორციელდება”

 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა, გურიის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულთან, გიორგი სახოკიასთან ერთად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო პროგრამის მხარდაჭერით რეაბილიტირებული ჩაის პლანტაცია დაათვალიერა.  „2016 წლიდან, სახელმწიფომ მეჩაიეობის დარგის მნიშვნელოვანი განახლება დაიწყო. ხორციელდება საგრანტო დახმარებები და 90 პროცენტიანი თანადაფინანსება მიტოვებული და განადგურებული პლანტაციების აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის. შპს „ლაითური - ჩაის საექსპორტო კომპანია“ არის ამის თვალსაჩინო მაგალითი, ერთ-ერთი წარმატებული მეურნეობა, სადაც უკვე პროდუქციას იღებენ”, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. მინისტრმა ქართული ჩაის აგროტურისტულ პოტენცაილზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველო ერთ-ერთია იმ ევროპული ქვეყნებიდან, სადაც ჩაის აწარმოებენ და, შესაბამისად, აქცენტის გაკეთება აგროტურიზმის მიმართულებით შესაძლებელი და საინტერესოა; გურიის რეგიონში უკვე დაიწყო პროექტი „ჩაის გზა”, რომელიც ტურისტული ნაკადების ორგანიზებულად მართვას გულისხმობს.  შპს „ლაითური - ჩაის საექსპორტო კომპანიამ“ ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის „ქართული ჩაი“  ფარგლებში, 25 ჰექტარამდე ჩაის პლანტაციის  რეაბილიტაცია მოახდინა. ჯამში, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულებამ  61,950 ლარი შეადგინა, საიდანაც 43,000 ლარზე მეტი სოფლის განვითარების  სააგენტოს თანადაფინანსებაა.  გურიის რეგიონში, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის „ქართული ჩაი“  ფარგლებში, 203  ჰა-ზე  ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაცია განხორცილდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური ღირებულება 494,000 ლარს აჭარბებს, საიდანაც სოფლის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება 358,000 ლარზე მეტია. რეაბილიტირებული ჩაის პლანტაციის დასათვალიერებად, მინისტრთან და გურიის გუბერნატორთან ერთად, სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი, ილია თამარაშვილი, ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე და პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ხატია წილოსანი იმყოფებოდნენ.