#

გასულ წლებში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 1500-მდე კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა შეითანხმა

„ნარჩენების მართვის სფერომ ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. ჩამოყალიბდა ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისი მარეგულირებელი კანონმდებლობა, რომელიც სხვადასხვა კატეგორიის ნა...
#

კლიმატური ცვლილებების ფონზე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება წყლის რესურსების ეფექტიან გამოყენებას

„წლების განმავლობაში, წყლის რესურსების მართვის სფეროს დერეგულირებამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი პრობლემები, მოიშალა წყლის რაოდენობაზე და ხარისხზე დაკვირვების სისტემა, ქაოტურმა წყალმოხმარებამ, სტანდა...
#

ოთარ შამუგია: „საქართველოს მასშტაბით სოფლის განვითარების სააგენტოს 9 რეგიონული სამსახური და 45 საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს, რომლებიც საექსტენციო მომსახურების სერვისს სთავაზობს ფერმერებს“

„ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ მიზანს განათლების ხელშეწყობა წარმოადგენს. აგრარული მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების და ფერმერთა შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით მიმდინარეობს ფერმერთა კვალიფიკაციის ასა...
#

ოთარ შამუგია: „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ ახალი კანონის მიღება გარემოსდაცვითი მმართველობის სისტემის გაუმჯობესებისთვის წინგადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია“

„გარემოს დაცვის ევროპული სისტემის ჩამოყალიბებისთვის უმთავრეს ფუნდამენტს გარემოსდაცვითი მმართველობის სისტემის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ამ მიმართულებით ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან უკვე გადაიდგა მნ...
#

ოთარ შამუგია: „გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მსხვილ საწარმოებში ჰაერდაცვითი მოთხოვნების შესრულებისა და საწვავის ხარისხის კონტროლს გააგრძელებს“

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ, პარლამენტში, „მინისტრის საათის“ ფორმატში გამოსვლისას, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძ...
#

ოთარ შამუგია: „2022 წლისთვის გათვალისწინებულია გარემოსდაცვითი პატრულირების ეკიპაჟების გაძლიერება“

„ჩვენ გვესმის, რომ ყველა ახალი რეგულაციის მიღება და პრაქტიკაში აღსრულება ვერ განხორციელდება, თუ ჩვენ არ გვექნება კონტროლისა და ზედამხედველობის ეფექტიანი და ძლიერი სისტემა“, - განაცხადა &bd...
#

საქართველოში ტყის მართვის დაგეგმვა გაუმჯობესდა

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ოთარ შამუგიამ სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა, ტყის ინვენტარიზაციაა,  რომელიც ქვეყანაში 2014 წლ...