#

ლევან დავითაშვილი: „გადაწყვეტილებები შეზღუდვებთან დაკავშირებით ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რჩევებს”

„ჩვენთვის ძალიან მძიმეა ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც შეზღუდვებს უკავშირდება. გვესმის, რომ სოციალური სამართლიანობის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პრიორიტეტი ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობაა.   გადაწყვეტილებები შეზღუდვებთან დაკავშირებით ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რჩევებს”, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. როგორც მინისტრობის კანდიდატმა განმარტა, მოლებში მეტადაა შესაძლებელი რიგების კონტროლი, წესრიგის და სანიტარიული ნორმების დაცვა. აღნიშნულზე პასუხისმგებლობა მოლებს განესაზღვრათ. იმ შემთხვევაში, თუ დადგენილი წესები დაირღვა, პრემიერის მიერ მყისიერი რეაგირება დაევალა შრომის ინსპექციას.  „მეორე დახმარების პაკეტით ბაზრობებზე მომუშავე ადამიანების სოციალურ კომპენსირებას ვითვალისწინებთ. გვესმის, რომ ამ ადამიანებს ეკონომიკურად ვაზიანებთ, მაგრამ შეზღუდვების გადაწყვეტილებები ეფუძნება ეპიდემიოლოგების რჩევებს”, - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა.
#

ლევან დავითაშვილი: „ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია პროფესიონალებით და პასუხისმგებლიანი ადამიანებით”

„ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია პროფესიონალებით და პასუხისმგებლიანი ადამიანებით. ეს ის გუნდია, რომელიც მთავრობის პროგრამის განხორციელებაში მიიღებს მონაწილეობას  შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამა მოიცავს ქვეყნის ყველა ასპექტს”, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეონის მინისტრობის კანდიდატმა, ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, პროგრამაში აქცენტი გაკეთდა ეკონომიკის სწრაფ გაჯანსაღებასა და განვითარებაზე, რათა, პოსტპანდემიურ პერიოდში, პანდემიით გამოწვეული კრიზისი სწრაფად დავძლიოთ; ყურადღება დაეთმო სოციალურ ასპექტს, მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფას, რაც პირდაპირ ბმაშია ეკონომიკის სწრაფ აღდგენასთან. აქცენტი გაკეთდა ადამიანების შესაძლებლობების რეალიზებაზე, იმისათვის, რომ შევქმნათ ევროპული ღირებულებების მქონე ქვეყანა  და დაწყებული რეფორმები, რომლებიც, ქვეყანაში ადამიანის თავისუფლების კუთხით ხორციელდება, გაგრძელდეს. გაკეთდა აქცენტები საერთაშორისო ურთიერთობებზე, როგორც რეგიონული, ისე საერთაშორისო თვალსაზრისით; ასევე, უსაფრთხოების საკითხებზე და გარემოს დაცვაზე.
#

ლევან დავითაშვილი: „2021 წლის ბიუჯეტი გვაძლევს საშუალებას, რომ შევინარჩუნოთ ის ძირითადი პროგრამები, რომლებიც იძლევა შედეგებს და არის საფუძველი, რომ გვქონდეს ზრდა სოფლის მეურნეობაში”

„სამინისტრომ შეიმუშავა 2021-2027 წლების სტრატეგია, რომელიც სრულ თანხვედრაშია ევროპულ პოლიტიკასთან, ევროპულ მიდგომებთან და გულისხმობს სოფლად არა მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო მიმართულების, არამედ ეკონომიკის სხვა მიმართულებების განვითარებას. აქცენტი იქნება ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებაზე და ეკოსისტების შენარჩუნებაზე”, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგია შეიქმნა არსებული სტრატეგიების გამოცდილების და შედეგების, განხორციელებული რეფორმების და ევროკავშირის გამოცდილების საფუძველზე.
#

ლევან დავითაშვილი: „მომდევნო 4 წლის განმავლობაში განხორციელებული რეფორმების ფონზე დაინერგება გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის, წყლის რესურსების მართვის, ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და სამრეწველო საწარმოთა რეგულირების ევროპული მოთხოვნები“

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრობის კანდიდატმა, ლევან დავითაშვილმა, საქართველოს პარლამენტში, დეპუტატებს სამინისტროს სამომავლო გეგემებზე ესაუბრა. გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მიმართულებით უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებულ რეფორმებზე საუბრისას, ლევან დავითაშვილმა საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად, ყურადღება დაცული ტერიტორიების გაფართოების, სატყეო სექტორის კომპლექსური რეფორმის,  ნარჩენების მართვის, კლიმატის ცვლილებების შერბილების, გარემოსდაცვითი კონტროლისა და ზედამხედველობის და ჰაერის დაბინძურების შემცირების მიმართულებით დანერგილი სისტემების მნიშვნელობის საკითხებზე გაამახვილა „გარემოსდაცვითი პოლიტიკის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები შემდეგ წლებში, იქნება: გარემოსდაცვითი სტანდარტების ევროპულ მოთხოვნებთან დაახლოება, საწარმოებში საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სტანდარტების დანერგვა და საწარმოთა გარემოსდაცვითი  პასუხისმგებლობის გაზრდა - 200-მდე საწარმოზე გავრცელდება ახალი გარემოსდაცვითი რეგულაციები მათ შორის, ჰაერში გაფრქვევების ფილტრაციისა და თვითმონიტორინგის სისტემებით აღჭურვა, რაც უზრუნველყოფს სამრეწველო სექტორიდან გარემოზე მავნე ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირებას. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში განხორციელებული რეფორმების ფონზე დაინერგება: გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის, წყლის რესურსების მართვის, ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და სამრეწველო საწარმოთა რეგულირების ევროპული მოთხოვნები. გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ამოცანა, ქვეყნის მდგრადი და დაბალანსებული განვითარებაა. ეს არის გარემოზე ზემოქმედების თავიდან აცილება და გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც გრძელვადიან პეროოდში უზრუნველყოფს მომავალი თაობების ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებას“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.
#

ლევან დავითაშვილმა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში სამომავლო გეგმების შესახებ ისაუბრა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრობის კანდიდატმა, ლევან დავითაშვილმა, საფინანსო-საბიუჯეტო, აგრარულ საკითხთა, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე, დეპუტატებს სამინისტროს სამომავლო გეგმები  წარუდგინა.  როგორც მინისტრობის კანდიდატმა განაცხადა, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში, სამომავლოდ ფერმერთა და მეწარმეთა ცოდნის/ინფორმირებულობის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით, ჩამოყალიბდა ექსტენციის ქსელი, უფასო საკონსულტაციო დახმარება ყველა მუნიციპალიტეტში; განხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვა და მიწის ფონდის შესახებ მონაცემთა ერთიანი ბაზა შეიქმნება; მრავალწლოვანი კულტურების გასაშენებლად, გაიცემა ფინანსური და ტექნიკური დახმარება. „სოფლად ახალგაზრდა ფერმერებისა და მეწარმეების სტიმულირებისთვის, შემუშავდება სპეციალური პროგრამები; ვიწყებთ EMPARD-ის მეოთხე ფაზას. შემდეგი წლების განმავლობაში, ეს არის ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის განვითარების კუთხით. ასევე, ქალ ფერმერთა და მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობისთვის, შემუშავდება სპეციალური პროგრამები; აღსანიშნავია, რომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში რისკების შემცირების მიზნით, გაგრძელდება და დაიხვეწება აგროდაზღვევის პროგრამა; ფინანსურ ინსტრუმენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ასევე, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესების ხელშეწყობისათვის გაგრძელდება ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა; ამასთანავე, გაგრძელდება სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; ვიმუშავებთ ახალ კანონმდებლობაზე, რომელიც ფერმერთა ასოციაციების ჩამოყალიბებაზე იქნება ორიენტირებული. სასოფლო-სამეურნეო ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების მიზნით, გადამმუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამა გაგრძელდება; არასეზონური სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობის მიზნით, დაიხვეწება სათბურების თანადაფინანსების ღონისძიებები; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის საჭიროების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა გაგრძელდება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ხარისხის ამაღლების და მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო მავნე ორგანიზმების და ბუნებრივი კატასტროფების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტური სისტემების სრულყოფა მოხდება. აღსანიშნავია, რომ სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროების DCFTA-ის გეგმით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან დაახლოება“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრობის კანდიდატმა, ლევან დავითაშვილმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ჰიდრომელიორირებულ მიწებზე ხელმისაწვდომობა გაიზრდება, განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი (სადრენაჟე) სისტემები და მაქსიმალური ყურადღება დაეთმობა საზღვაო და შიდა წყლებში აკვაკულტურის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას.
#

ლევან დავითაშვილი: „ბოლო 3 წლის შედეგები არის თვალსაჩინო მაჩვენებელი, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარების ჩვენი პოლიტიკა და თანმიმდევრული მიდგომები წარმატებულია”

 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრობის კანდიდატმა, ლევან დავითაშვილმა, საფინანსო-საბიუჯეტო, აგრარულ საკითხთა, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე, დეპუტატებს სამინისტროს სამომავლო გეგმები წარუდგინა.როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგია წარმატებით განხორციელდა, რომელმაც ხელი შეუწყო აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, ტექნოლოგიების განვითარებას, ადგილობრივი მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოებისა და ექსპორტის სტაბილურ ზრდას.   „2012 წლიდან 2019 წლამდე, სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობებში პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელი ქვეყნის დონეზე 1.6 მილიარდი ლარით (43%) გაიზარდა და 2019 წელს, 5.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. 2020 წლის, პირველი 3 კვარტლის მონაცემები, რაც გამოქვეყნდა საქსტატის მიერ, გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ წლიური მაჩვენებელი 6 მილიარდ ლარს გადასცდება, რაც ისტორიული მაქსიმუმი იქნება. 2020 წელსაც, პანდემიის მიუხედავად, გვაქვს 13%-იანი ზრდა.გაზრდილია სოფლის მეურნეობის პირველად წარმოებაში შექმნილი დამატებითი ღირებულება. 2020 წელს, 14%-იანი ზრდის პროგნოზი გვაქვს. 2019 წლის მონაცემებით, 3,2 მილიარდ ლარს გადასცდა დამატებითი ღირებულება ამ სფეროში და ვფიქრობ, 2020 წლის მონაცემებიც შთამბეჭდავი იქნება.მნიშვნელოვანია ის სავაჭრო ბალანსი, რომელიც გვაქვს აგროსასურსათო სექტორში. გვქონდა სავაჭრო დეფიციტი - 800 მლნ აშშ დოლარამდე. მიმდინარე წლის 11 თვის მონაცემებით, ეს არის ისტორიული მინიმუმი და ეს 251 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს, რაც 2012 წლის წლიური მაჩვენებლის მესამედია. ჩვენი პირობა, რომ გვექნება დადებით სავაჭრო ბალანსი აუცილებლად შესრულდება შემდეგ 4 წლის განმავლობაში.ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სტრატეგიის და თანმიმდევრული პოლიტიკის, რომელიც მოიცავს ბევრ მასშტაბურ, კომპლექსურ და წარმატებულ ღონისძიებას“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.
#

სოლომონ პავლიაშვილმა ონლაინ შეხვედრაში თემაზე „ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლა - დასაქმების ტენდენციები და სამომავლო ხედვები“ მიიღო მონაწილეობა

 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, სოლომონ პავლიაშვილმა ონლაინ შეხვედრაში თემაზე „ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლა - დასაქმების ტენდენციები და სამომავლო ხედვები“ მიიღო მონაწილეობა. შეხვედრა მსოფლიო ცირკულარული ეკონომიკის ფორუმის (WCEF) ფარგლებში, ფინეთის ინოვაციების ფონდის „Sitra“ და მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტის (IISD) ორგანიზებით გაიმართა.ონლაინ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ცირკულარული ეკონომიკა მნიშვნელოვნად შეცვლის სამუშაო ბაზრებს, შესაბამისად, შეხვედრაზე განხილვის საგანი უნარ-ჩვევები და ცირკულარული ეკონომიკის შრომით საქმიანობაც იყო.„ცირკულარული ეკონომიკა აცნობიერებს, რომ ბუნებრივი რესურსები უსასრულო არ არის და მიზნად ისახავს პროდუქციის მასალების რაც შეიძლება დიდხანს შენარჩუნებას მიმოქცევაში ხელახალი გამოყენების, შეკეთების, ხელახალი წარმოების, გაზიარების და გადამუშავების გზით. მიუხედავად იმისა, რომ წრიული ეკონომიკის კონცეფცია ძირითადად ორიენტირებულია ახალი ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის განვითარებაზე, იგი ასევე მოიცავს ნარჩენების „დიზაინის შემუშავების" კონცეფციას, არაგანახლებადი მასალების განახლებადი მასალებით ჩანაცვლებას და ბუნებრივი სისტემების აღდგენას“, - განაცხადა სოლომონ პავლიაშვილმა.