#

ლევან დავითაშვილმა 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში წარადგინა

საქართველოს პარლამენტში, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში წარადგინა.გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აგრობიზნესის სექტორში პროდუქციის გამოშვების მზარდ ტენდენციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ, 2012 წელთან შედარებით, როგორც პირველადი, ასევე გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქციის გამოშვება 32%-ით არის გაზრდილი. 2017 წლის 9 თვეში, აგრობიზნესის მთლიანმა გამოშვებამ 6.7 მლრდ ლარი შეადგინა და წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 5%-ით აღემატება.ასევე მზარდია აგროსასურსათო სექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულება. 2017 წლის 9 თვეში, სოფლის მეურნეობის სექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულება, მიმდინარე ფასებში 2 მლრდ ლარს შეადგენს და წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 3%-ით აღემატება.2017 წლის 9 თვის წინასწარი მონაცემებით, სოფლის მეურნეობის სექტორში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რაოდენობამ 9.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წლის ჯამურ მაჩვენებელს 15%-ით აღემატება. 2017 წლის მონაცემებით, საქართველოდან ექსპორტირებულია 777 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 12%-ით აღემატება 2016 წლის და 52.2%-ით აღემატება 2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს.მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის ხელშეწყობისთვის განხორციელებული პროგრამების, ასევე სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების მოწესრიგების მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის, რთველი 2017 წლის, საქართველოს მევენახეობის უწყებრივი კადასტრის, ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ღონისძიებების შესახებ. აღინიშნა, რომ 2017 წელს სურსათის უვნებლობის კუთხით განხორციელდა 24 024 სახელმწიფო კონტროლი; ცხოველთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის მიზნით, ჩატარდა პროფილაქტიკური ვაქცინაცია სხვადასხვა დაავადებაზე; გატარდა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები მცენარეთა დაცვისა და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობის მიმართულებებით.ლევან დავითაშვილმა, ანგარიშის წარდგენის დროს, ქვეყნის მასშტაბით სასოფლო-სამეურნეო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით განხორციელებული სამუშაოს და არსებული ლაბორატორიული პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ფერმერებისა და მიზნობრივი ჯგუფებისათვის მოქნილი სერვისის მიწოდება ხელს უწყობს ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოში წარმოებული პროდუქციის დაშვებას.მინისტრმა ყურადღება სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიაზე გაამახვილა. შეაჯერა და გააანალიზა რა სხვადასხვა მოსაზრებები, შენიშვნები, წინადადებები და რეკომენდაციები, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით, საბოლოოდ შეიმუშავა და წარმოადგინა სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის დოკუმენტი. ქვეყნის სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის უმთავრესი გამოწვევა საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაა ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების გაცნობისა და ცოდნის გადაცემის გზით.ანგარიშის წარდგენის დროს, მინისტრმა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროექტების - შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, პროექტი „დანერგე მომავალი“, აგროდაზღვევის პროექტი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოთა თანადაფინანსების პროექტი, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა, აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა - შედეგებზე ისაუბრა.როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, ჯამურად, 2018 წლის 01 თებერვლის მონაცემებით, ქვეყნის მაშტაბით 166 ახალი საწარმო გაიხსნა და 845 საწარმო გაფართოვდა.აღინიშნა, რომ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ DCFTA შეთანხმების IV თავის (სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები) თანახმად, საქართველომ აიღო ვალდებულება ქვეყნის კანონმდებლობა დაუახლოვოს ევროკავშირის კანონმდებლობას სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში. საკანონმდებლო დაახლოების ვადები დადგენილია DCFTA შეთანხმების XI B დანართით. 2017 წელს დაახლოებულ იქნა 17 სამართლებრივი აქტი.აგრარულ საკითხა კომიტეტის სხდომაზე, ლევან დავითაშვილმა დეტალურად ისაუბრა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გატარებული და 2018 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, 2017 წელს ფაროსანას წინააღმდეგ გატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგად მიღებული გამოცდილების საფუძველზე შემუშავებულია და დამტკიცებულია „აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამა“.პროგრამის მიზანია მავნებლის პოპულაციის შემცირება და კონტროლი, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო კულტურების დაზიანება და ეკონომიკური ზარალი. პროგრამის ძირითადი პრინციპია სახელმწიფოსა და საზოგადოების ერთობლივი ჩართულობა.
#

სოფლის მეურნეობის 55-ე საერთაშორისო გამოფენა გაიხსნა

ქ. პარიზში სოფლის მეურნეობის 55-ე საერთაშორისო გამოფენა გაიხსნა და მინისტრთა შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი დაესწრო. შეხვედრას საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიწვევით 40-მდე ქვეყნის მინისტრები ესწრებოდნენ და მისი ძირითადი მიზანი იყო სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის, ფერმერთა მხარდაჭერის და სურსათის უსაფრთხოების საკითხების განხილვა. სოლომონ პავლიაშვილმა მონაწილეებს საქართველოში ამ მიმართულებით არსებული მდგომარეობა გააცნო და საფრანგეთის მთავრობას მადლობა გადაუხადა პროექტების განხორციელებაში მხარდაჭერისთვის. ასევე, ისაუბრა ექსტენციის პროგრამის მიმდინარეობაზე, სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებულ ახალ გამოწვევებზე და ხაზი გაუსვა გასულ წელს ბორდოში ჩატარებულ გამოფენას, სადაც საქართველო აღიარებულ იქნა, როგორც "ღვინის აკვანი". პარიზის სოფლის მეურნეობის 55-ე საერთაშორისო გამოფენის თემაა "სოფლის მეურნეობა: ერთობლივი ქმედებები“, რომელშიც მსოფლიოს სოფლის მეურნეობის და სურსათის ინდუსტრიაში მოღვაწე სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. მინისტრის მოადგილესთან ერთად გამოფენას საქართველოს ელჩი საფრანგეთში ეკატერინე სირაძე - დელონე და საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი გოჩა ჯავახიშვილი ესწრებოდნენ. გამოფენას ყოველწლიურად ნახევარ მილიონზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობს. 
#

მინისტრის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში, შეხვედრა გამართა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) წარმომდგენელთან, მარგო ელისთან, სადაც სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი პროექტის დიზაინზე იმსჯელეს. პროექტი ტექნიკურ დახმარებასა და საგრანტო მიმართულებებს მოიცავს. შეხვედრა გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის ტექნიკური დახმარების პროგრამის ხელმძღვანელთან, ბარბარა პიტკინთან. მხარეებმა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მხარდაჭერის პროექტის მომდევნო ფაზის განხორციელებაზე იმსჯელეს. საქართველოს საპატიო კონსულთან, დევიდ შიმპთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო სატყეო სექტორში აკადემიური და სამეცნიერო წრეების ჩართულობის მნიშვნელობას და ახალი პროექტის განხორციელებას. მინისტრის განცხადებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრიორიტეტი სატყეო სექტორში არსებული მდგომარეობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებაა, რაც ტყის კოდექსის დამტკიცებას და იმპლემენტაციას გულისხმობს. ამასთანავე, მსოფლიო ბანკში და საერთაშორისო სავალუტო ფონდში დასაქმებული წარმატებული ქართველების ინიციატივით, ლევან დავითაშვილი მსოფლიო ბანკის ოფისში მიიწვიეს, სადაც მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა სამინისტროს პრიორიტეტებზე, სამომავლო გეგმებსა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში, დამსწრე საზოგადოებას ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და მდგრადი განვითარების პრინციპებით მოსახლეობის კეთილდღეობის და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე საქართველოს მთავრობის ხედვა გააცნო. ვიზიტის ფარგლებში, ლევან დავითაშვილი ამერიკა - საქართველოს ბიზნესსაბჭოს და ამერიკა - აზერბაიჯანის სავაჭრო პალატის ორგანიზებით გამართულ მიღებაზე სიტყვით გამოვიდა, სადაც ქვეყნებს შორის სავაჭრო ურთიერთობების გაუმჯობესების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრებში, ლევან დავითაშვილთან ერთად, მონაწილეობდნენ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე, დესპანი გიორგი ციკოლია და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე. საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ვაშინგტონში 24 თებერვალს დასრულდება. 
#

როტერდამის კონვენციის საკონსულტაციო შეხვედრა

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში როტერდამის კონვენციის სუბრეგიონალური საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ნინო თანდილაშვილმა კონვენციის - „ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებით და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ“ ესაუბრა.როტერდამის კონვენცია საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების შეფასების ინსტრუმენტისა და სხვა მიდგომების ხელშეწყობას გულისხმობს, რაც თავის ემსახურება კონვენციის ეროვნული პასუხისმგებელი პირების მიერ ძალისხმევის და შესაძლებლობების გაძლიერებას საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით, მეცნიერულად დასაბუთებული საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილებების მიღების კუთხით.შეხვედრას სუბრეგიონის წევრი ქვეყნების: სერბეთის, სომხეთის, ბულგარეთის, რუსეთისა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
#

მინისტრმა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტში შეხვედრა გამართა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპის, ევრაზიისა და ცენტრალური აზიის საგარეო დახმარებათა კოორდინატორს, ჯენინ ვეინს შეხვდა. მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების მხარდაჭერა. აშშ-ის მხარდაჭერით, ასევე აქტიურად ხორციელდება დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინსტიტუციური გაძლიერების პროგრამა და ხანძარსაწინააღმდეგო მმართველობის სისტემის დანერგვა. მინისტრმა შეხვედრაზე მთვარობაში განხორციელებული ოპტიმიზაციის პროცესზე ისაუბრა. როგორც ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, ორი სამინისტროს გაერთიანებით, რესურსების ეფექტიანი გადანაწილება მოხდა, რაც ხელს შეუწყობს დარგების მდგრად განვითარებას და გაზრდის სექტორში დახარჯული სახსრების უფრო მეტად ეფექტიან მართვას. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოში ბოლო დროს გავრცელებული მავნებლის, აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის დაგეგმილ სახელმწიფოს სტრატეგიის თანმიმდევრულ განხორციელების მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა ამერიკის მთავრობის მიერ დაგეგმილი ახალი პროგრამის განხორციელებაზე, რომელიც მიზნად ისახავს საზღვრისპირა რეგიონებში მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპის, ევრაზიისა და ცენტრალური აზიის საგარეო დახმარებათა კოორდინატორმა, ჯენინ ვეინმა აღნიშნა, ამერიკა კვლავაც გააგრძელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერას და მთავრობის ინიციატივების განხორციელებაში დახმარებას. სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ შეხვედრას, ლევან დავითაშვილთან ერთად, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე ესწრებოდნენ. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ვაშინგტონში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს გამართავს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტში (USDA).საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ვაშინგტონში 24 თებერვალს დასრულდება.
#

ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები

სასტუმრო „ვერე პალასში“ პროექტის - „ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში“ შესახებ რეგიონალური შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე, პროექტში ჩართული ქვეყნების: საქართველოს, სომხეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და უზბეკეთის წარმომადგენლებმა, შემუშავებული ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული კრიტერიუმები და ინდიკატორები წარმოადგინეს. ასევე, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიისა (UNECE) და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის(FAO) ტყის მონიტორინგის სპეციალისტთა ჯგუფმა, პროექტში მონაწილე ქვეყნებს გამოცდილება გაუზიარეს, რაც გათვალისწინებული იქნება ტყის მდგრადი მართვის სისტემის შემუშავების პროცესში, რომელიც მომავალში გამოიყენება ტყის მართვის მონიტორინგისთვის, ეროვნული და საერთაშორისო ანგარიშგებისთვის. შეხვედრას გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და UNECE/FAO-ს 7 ქვეყნის წარმომადგენელი (პოლონეთი, ფინეთი, შვეიცარია, ხორვატია, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ნორვეგია, რუსეთის ფედერაცია) ესწრებოდა.
#

ლატვიის მინისტრის ვიზიტი საქართველოში

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი ლატვიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და რეგიონული განვითარების მინისტრს კასპარს გერჰარდს შეხვდა. ორმხრივი შეხვედრის ფარგლებში, მხარეებმა ქვეყნებს შორის გარემოს დაცვისა და ნარჩენების მართვის სფეროში თანამშრომლობასა და გამოცდილების გაზიარებაზე იმსჯელეს.დღესვე, სამინისტროში საქართველოს და ლატვიის რესპუბლიკას შორის, გარემოსდაცვითი თანამშრომლობის ფარგლებში ხელი მოეწერა ნარჩენების მართვის შესახებ დეკლარაციას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის დარგობრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას. დეკლარაციას ხელი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სოლომონ პავლიაშვილმა და ლატვიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა კასპარს გერჰარდსმა მოაწერეს.„ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ საქართველოს მხარს ევროინტეგრაციის გზაზე. გარემოს დაცვის მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის ასევე ლატვიისთვის და წლების განმავლობაში მიმდინარეობს თანამშრომლობა ორ უწეყბას შორის. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი, სწორედ ნარჩენების მართვის მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერებაა“ - განაცხადა კასპარს გერჰარდმა შეხვედრაზე.შეხვედრაზე საქართველოს მიერ ნარჩენების მართვის სფეროს განვითარებისა და ნარჩენების მართვის საკანონმდებლო ბაზის ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზაციაზე იმსჯელეს. ასევე, განიხილეს ორ ქვეყანას შორის სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები, მათ შორის საჯარო და კერძო სექტორის შესაძლებლობების გაძლიერების საკითხები.საქართველო-ლატვიას შორის გარემოსდაცვითი კუთხით თანამშრომლობა 2008 წლიდან მიმდინარეობს, როდესაც გაფორმდა “საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“.შეხვედრას ქ. თბილისის მერიის, შპს „მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“; შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ და ასევე, კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ