#

საზღვრისპირა სოფლების სათბობი შეშით მომარაგება

ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში იმყოფებოდა, სადაც საზღვრისპირა სოფლების სათბობი შეშით მომარაგების პროცესს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერ ზურაბ სეხნიაშვილთან ერთად, ადგილზე დაესწრო. 100 კუბური მეტრი საშეშე მერქნით სოფელ ბაქაქურების 30-მდე ოჯახი მომარაგდა. ეროვნული სატყეო სააგენტო ქვეყანაში მერქნული რესურსებით სარგებლობის გაუმჯობესების მიმართულებით აქტიურად მუშაობს. სააგენტოს მიერ გასულ წელს ქვეყნის მასშტაბით 1 000-მდე საჯარო სკოლა 28 000 კუბური მეტრი შეშით მომარაგდა. მიმდინარე წლიდან იგეგმება სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მომარაგებაც, რაც ეტაპობრივად ქვეყანაში ტყის მდგრადი მართვის დანერგვას შეუწყობს ხელს. შეშით მომარაგებით მომსახურებასთან ერთად, სააგენტოს პრიორიტეტული მიმართულება ბუნებრივ ტყეზე ზეწოლის შემცირების მიზნით, ალტერნატიული ენერგომატარებლების დანერგვა და ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობაა.
#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა თანამშრომლებს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელი ირაკლი მუკნიაშვილი წარუდგინა. ირაკლი მუკნიაშვილი 2012-2013 წლებში შსს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის სამსახურის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. 2013-2014 წლებში, იგი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, ხოლო 2014-2017 წლებში ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. მუკნიაშვილმა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე პაატა ბატიაშვილი ჩაანაცვლა, რომელიც დეპარტამენტს 2016 წლის აგვისტოდან ხელმძღვანელობდა.  
#

ევროკავშირის პროექტი - წყლის მონაცემთა მართვა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA) ინიციატივით, წყლის საინფორმაციო სისტემების შემუშავებისა და შესაძლებლობების გაძლიერების შესახებ შეხვედრა გაიმართა. როგორც მინისტრის მოადგილემ ნინო თანდილაშვილმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია რელევანტური, სანდო და ჰარმონიზებული წყლის მონაცემების მიღება, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს შევაფასოთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და ვაწარმოოთ წყლის რესურსების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ანალიზი. სანდო ინფორმაციის არსებობა ხელს შეუწყობს მდგრადი და ეფექტიანი პოლიტიკის წარმოებას, საზღვაო და მტკნარი წყლის ეკოსისტემების განვითარებას და მართვას.შეხვედრაზე ქართველი ექსპერტები გაეცნენ ევროპულ გამოცდილებას წყლის რესურსების შესახებ არსებული ინფორმაციის დამუშავებისა და ანალიზის მიმართულებით. შეხვედრა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემების პრინციპების და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ (ENI SEIS East II) ფარგლებში გაიმართა.ოთხწლიანი პროექტი ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემების (SEIS) პრინციპების დანერგვას ითვალისწინებს და 2010-2015 წლებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა) განხორციელებულ აქტივობებს ეფუძნება. პროექტის მიზანია, გარემოსდაცვითი მმართველობის გაძლიერების მეშვეობით ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება და გარემოს დაცვის მხარდაჭერა. პროექტი ბიომრავალფეროვნების, წყლის, ნიადაგის, ჰაერისა და გარემოსდაცვითი მდგომარეობის სფეროში შეფასების განვითარებას უწყობს ხელს და 2019 წლის ბოლომდე გაგრძელდება.შეხვედრას ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA), ევროპის შიდა, სანაპირო და საზღვაო წყლის ექსპერტები, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, წყლის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის მიღებასა და ანალიზზე პასუხისმგებელი ექსპერტები და ამავე უწყებების ინფორმაციული ტექნოლოგიების IT სპეციალისტები ესწრებოდნენ.
#

,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების საჯარო განხილვა

 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების საჯარო განხილვა გაიმართა. შეხვედრაზე მინისტრის მოადგილემ ნინო თანდილაშვილმა გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასების, სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისა და ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დებულება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის პრინციპებიდან გამომდინარე მომზადდა და მიზნად ისახავს, სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ეფექტიანი მექანიზმების დანერგვას, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობის მაღალ სტანდარტებს გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე. შეხვედრაზე, მხარეებმა საჯარო განხილვის ჩატარების, მასში საზოგადოების მონაწილეობისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხებზე იმსჯელეს. შეხვედრას გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საკონსულტაციო კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.