ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტის“ ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჭუბერი                                                                         დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  24 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. სამტრედიაში, შპს „ქეი კარგოს“ ნარჩენების აღდგენის(ფერადი ლითონის მეორადი ტყვიის აღდგენის) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ნარჩენების აღდგენის (ფერადი ლითონის მეორადი ტყვიის აღდგენის) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ქეი კარგო“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ქალაქი სამტრედია, გრიბოედოვის ქ. #55ა  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  22 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, შპს „ანაკლიის განვითარების კონლორციუმის“ ნაყარი ტვირთის კონტეინერების მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ნაყარი ტვირთის კონტეინერების მოწყობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ანაკლიის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 1 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქარელის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ძამას კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:მდ. ძამასკალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქარელის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ელბაქიანთკარი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 22 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ქ. ტყიბულში მდ.ტყიბულას კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ.ტყიბულას კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ტყიბულიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  22 ოქტომბრისა. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტში, ქ. გორში „წმინდაწყლის დასახლება“ მდ. ლიახვის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება : მდ. ლიახვის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი : საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილისაქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, ქ. გორში “წმინდაწყლის დასახლება”.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებებიშეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 22 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ქ. საჩხერეში მდ. ყვირილას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ყვირილას ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. საჩხერედაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  22 ოქტომბრისა. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქობულეთის მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზე ჭარბი ლამის გაუწყლოების სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზე ჭარბი ლამის გაუწყლოების სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ქობულეთის წყალი“დაგეგმილისაქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ქობულეთი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებებიშეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  22 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - ქ. თბილისში, შპს „ბიოდიზელ ჯორჯიას“ ბიოდიზელის საწვავის მწარმოებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბიოდიზელის საწვავის მწარმოებელი საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქუჩა #15დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბიოდიზელ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 30 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge